Begravelseshjælp – Hvilke regler er der?

Er du i tvivl, om du har ret til at søge begravelseshjælp i forbindelse med et dødsfald? I dette indlæg kan du læse mere om reglerne og de opdaterede satser til begravelseshjælp for 2024.

Begravelseshjælp via Udbetaling Danmark

Udover at du står midt i sorgen over at have mistet et familiemedlem eller en nær pårørende, så er der også mange praktiske gøremål og udgiftsposter forbundet med et dødsfald og efterfølgende begravelse. Vidste du, at det i mange tilfælde er muligt at søge om begravelseshjælp via Udbetaling Danmark? De senere år er der blevet udbetalt omkring 140 mio. kr. årligt i begravelseshjælp. Begravelseshjælp er en offentlig engangsydelse, og som udgangspunkt vil bedemanden kunne hjælpe dig med ansøgningen til begravelseshjælp, hvis du udfylder en fuldmagt.

Skemaet til ansøgning om begravelseshjælp kan rekvireres via enten borger.dk eller hos bedemanden.

Biourner

Satser for begravelseshjælp i 2024

Satserne for begravelseshjælp og formuegrænser i 2024 kan ses nedenfor. Der skelnes imellem to former for begravelseshjælp.

1. Begravelseshjælp uafhængigt af formue:

 • Begravelseshjælp til unge under 18 år udgør et fast beløb i 2024 på 12.500 kr.
 • Begravelseshjælp til personer, der er født før 1. april 1957, udgør altid et fast beløb på 1.050 kr. Ud over de 1.050 kr. kan der indsendes formueberegning for ansøgning om den forhøjede begravelseshjælp, der også kaldes Max. Begravelseshjælp.

2. Begravelseshjælp der beregnes ud fra afdødes formue:

 • Hvis afdøde efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 41.800 kr.
 • Hvis afdøde ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 20.950 kr.
 • Såfremt afdøde på dødsdagen har en samlet formue, der er mindre end ovennævnte beløb, er man berettiget til Max. Begravelseshjælp som reguleres på årlig basis.
 • I 2024 er Max. Begravelseshjælp fastsat til 12.500 kr.
 • Overstiger afdødes formue på dødsdagen ovenstående beløb, modregnes begravelseshjælp krone for krone (NB: Er afdøde gift, er det altid den fælles formue der skal oplyses, og som der beregnes ud fra).12.500

ATP og Sygesikring Danmark

Engangsudbetalinger fra f.eks. ATP, forsikringer, boligselskaber og andet indgår også i den samlede formueberegning. Engangsudbetalinger indgår i beregningen efter fradrag af eventuel skat.

Hvis afdøde var medlem af Sygesikring Danmark i gruppe 1 eller 2, kommer der ligeledes et fast beløb på 1.400 kr. til udbetaling.

Familiebesøg_skovbegravelse

 

Hvornår bortfalder begravelseshjælpen

Der er situationer hvor begravelseshjælp bortfalder. Dette aspekt gør sig gældende hvis:

 • Afdøde på dødsdagen har en formue over 33.450 kr. og hverken efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år.
 • Afdøde på dødsdagen har en formue over 54.300,- kr. og efterlader sig enten ægtefælle eller børn under 18 år.

Hvornår udbetales begravelseshjælp?

Begravelseshjælpen udbetales hurtigst muligt efter, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen med dokumenter fra skifteretten og evt. anden nødvendig dokumentation for afdødes, og eventuelt den efterlevende ægtefælles, formue og formuerettigheder.

Begravelseshjælp kan udbetales, før skifterettens dokumenter foreligger, hvis:

 • afdøde er et barn under 18 år
 • der kun søges om det faste minimumsbeløb efter personer, der er født før 1. april 1957

Få mere information om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Indkaldelse til skifteretten

Som anmelder af dødsfaldet vil du kort tid efter dødsfaldet blive kontaktet af skifteretten.
For yderligere information er det muligt at kontakte skifteretten eller læse mere på www.domstol.dk.

Hvad koster en skovbegravelse?

Der er forskellige priser for en skovbegravelse afhængig af lokation samt hvilken type gravsted, du ønsker: enkelt urneplads, dobbelt urneplads, fler-familietræ eller familietræ. Læs mere om de forskellige typer af gravsteder på skovbegravelsespladserne her.