Reservation og erhvervelse af urnegravsteder

Reserver eller erhverv træer og gravsteder via nedenstående link.

Reservér eller erhverv et urnegravsted

Vores administrationssystem giver dig mulighed for nemt og enkelt at reservere eller erhverve et urnegravsted på en skovbegravelsesplads. Hvad enten du ønsker en enkelt plads, dobbelt plads, fler-familietræ eller et familietræ, så har du mulighed for at foretage dit valg og bestille direkte online.

Skovbegravelse Administration har tilstræbt at gøre bestillingen af et urnegravsted så simpel og intuitiv som muligt, men hvis du oplever udfordringer eller problemer med bestillingen, er vi naturligvis klar til at assistere dig.

Fremvisning Stensballegaard Skovbegravelsesplads

Bliv stedt til hvile under et træ

De fleste ønsker at aflægge skovbegravelsespladsen et eller flere besøg inden den endelige beslutning træffes om hvorvidt det er her, man vil stedes til hvile, når den tid kommer. Det kan også være at man på forhånd har en relation eller et godt kendskab til det givne skovområde.

De udvalgte træer på skovbegravelsespladsen, hvor det er muligt at få sin urne nedsat, er nummererede. På den måde kan du se de enkelte numre på træerne, når du færdes på skovbegravelsespladsen. Hvis du finder et urnegravsted, som du ønsker at reservere eller erhverve, har du så mulighed for at notere nummeret, og gå hjem og bestille urnegravstedet direkte via bookingformularen.

Når du ønsker at foretage en reservation eller erhverve et urnegravsted, vælger du først lokationen for den enkelte skovbegravelsesplads. Dernæst bliver du præsenteret for et satellitfoto af skoven, hvor de enkelte træer på skovbegravelsespladsen er fremhævet med et ikon og de numre, som de er forsynet med i skoven. Herefter kan du vælge det træ, du ønsker, og dernæst om du ønsker at reservere eller erhverve det pågældende urnegravsted.

Nedenfor kan du se prisoversigt og info omkring de enkelte gravstedstyper.    

Lokation_Skovbegravelse_enkelt plads

Enkelt plads

 Som navnet antyder, er der her tale om en enkelt urneplads. Urnen nedsættes for foden af et træ.

Pris for reservation: 1.000 kr.

Reservationsgebyret (1.000 kr. pr. urneplads) fratrækkes i prisen når gravstedet erhverves fuldt og senest når en urne nedsættes.

Pris for erhvervelse:

Prisen for erhvervelse af urnepladserne er lokal, se mere i listen af skovbegravelsespladser.

 

Lokation_Skovbegravelse_Dobbelt plads

Dobbelt plads

Hvis man ønsker at blive bisat sammen med sin ægtefælle eller livspartner, er en dobbelt plads den rette løsning. Med en dobbelt plads køber eller reserverer man to pladser ved siden af hinanden under samme træ.

Pris for reservation: 2.000 kr.

 Reservationsgebyret (1.000 kr. pr. urneplads) fratrækkes i prisen når gravstedet erhverves fuldt og senest når en urne nedsættes.

Pris for erhvervelse:

Prisen for erhvervelse af urnepladserne er lokal, se mere i listen af skovbegravelsespladser.

 

Illustration_Skovbegravelse_Fler-familietræ

Fler-familietræ

Ønsker man et skovgravsted til sin nærmeste familie, kan den rette løsning være et fler-familietræ.

Ved et fler-familietræ er der maksimalt 2 familier rundt om træet; én familie i hver halvcirkel.

Pris for erhvervelse: Prisen svarer til tre urnepladser

Find den ønskede skovgravplads i skovoversigten – priserne varierer mellem skovbegravelsespladserne. Ved erhvervelse af et fler-familietræ er de tre første urnenedsættelser altid uden beregning, for yderligere urnenedsættelser gælder den til den tid gældende pris for en urneplads.

 

Illustration_Skovbegravelse_familietræ

Familietræ

Man har også mulighed for at erhverve et helt træ til sin familie og skabe et fælles privat sidste hvilested, eksempelvis for flere generationer eller grene af familien.

Pris for erhvervelse: Prisen svarer til fire urnepladser

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, for yderligere urnenedsættelser derefter, gælder den til den tid gældende pris for en urneplads.

 

Forklaring til gravstedsbenævnelser og placering

Se grafikkerne nedenfor for visualisering af træer med enkelt pladser og dobbelt pladser. Gravstederne er placeret i ringe omkring træerne og benævnt med X og Y i hhv. den inderste og yderste ring. Nummereringen starter fra hhv. X1 og Y1 mod syd og er fortløbende i urets retning. Nummerskiltene på træerne sidder mod nord.

Booking via bestillingsblanket

Download blanketten til din computer. Udfyld derefter blanketten, gem og send den som vedhæftet fil til info@skovbegravelse.dk, for at reservere eller erhverve et urnegravsted.

Ledige træer og urnegravsteder

En reservation og et forhåndserhvervet gravsted gælder i 10 år og kan løbende forlænges med yderligere 10 år mod et mindre gebyr.

Forklaring til bogstaver på træerne:

  • E: Enkelt pladser
  • D: Dobbelt pladser
  • FF: Fler-familietræ
  • F: Familietræ

Ingen bogstavsmarkering: Urnepladser ved træet kan reserveres/erhverves efter ønske
Er man i tvivl om, hvad de forskellige typer træer og urnegravsteder er, kan man læse mere om vores træer og priser her.

Er der spørgsmål til bestillingen er man til enhver tid velkommen til at kontakte os;

Send en mail til info@skovbegravelse.dk eller ring til os på telefonnummer +45 42 90 90 62