Reservation og erhvervelse af urnegravsteder

Reserver eller erhverv træer og gravsteder via nedenstående knap.

Reservér eller erhverv et urnegravsted

Vores bookingsystem giver dig mulighed for nemt og enkelt at reservere eller erhverve, et urnegravsted på en skovbegravelsesplads. Hvad enten du ønsker en enkelt plads, dobbelt plads, fler-familietræ eller et familietræ, så har du mulighed for at foretage dit valg, og bestille direkte online.

Skovbegravelse Administration har tilstræbt, at gøre bestillingen af et urnegravsted så simpel og intuitiv som muligt. Hvis du oplever udfordringer, eller problemer med bestillingen, er vi naturligvis klar til at assistere dig.

Par på bænk med hund

Forklaring til gravsteder og placering

Se grafikkerne nedenfor for visualisering af træer med enkelt pladser, dobbelt pladser, fler-familietræer og familietræer. Gravstederne er placeret i ringe omkring træerne og benævnt med X og Y i hhv. den inderste og yderste ring og er henholdsvis 2 og 3 meter fra centrum af stammen. 

Enkelt plads

Pris for reservation: 1.000 kr.

Reservationsgebyret (1.000 kr. pr. urneplads) fratrækkes i prisen når gravstedet erhverves fuldt, og senest når en urne nedsættes.

 Pris for erhvervelse:

Prisen for erhvervelse af urnepladserne er lokal. Se mere i listen af skovbegravelsespladser.

Dobbelt plads

Pris for reservation: 2.000 kr.

Reservationsgebyret (1.000 kr. pr. urneplads) fratrækkes i prisen når gravstedet erhverves fuldt, og senest når en urne nedsættes.

 Pris for erhvervelse:

Prisen for erhvervelse af urnepladserne er lokal. Se mere i listen af skovbegravelsespladser.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse: Prisen svarer til tre urnepladser

Ved erhvervelse af et Fler-familietræ, er de tre første urnenedsættelser altid uden beregning. For yderligere urnenedsættelser, er det til den til den tid gældende pris for en urneplads.

Familietræ

Pris for erhvervelse: Prisen svarer til fire urnepladser

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, for yderligere urnenedsættelser derefter, gælder den til den tid gældende pris for en urneplads.

Forlængelse af gravsteder

En reservation og et forhåndserhvervet gravsted gælder i 10 år med undtagelse af familie træer hvor perioden er 20 år. Reservation og forhåndserhvervelse kan forlænges med yderligere 10 år mod et mindre gebyr. 

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).

Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:

  • 1 urne: 2.000 kr. 
  • 2 urner: 3.000 kr. 
  • 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Nummer og bogstavsmarkering på træerne i skoven

På skovbegravelsespladserne vil du finde nummerskilte på træernes nordside.

Forklaring til bogstaver på træerne:

  • E: Enkelt pladser
  • D: Dobbelt pladser
  • FF: Fler-familietræ
  • F: Familietræ

Nummererede træer uden bogstav er fri til at være E, D, FF eller F, efter først til mølle princippet.

Bestilling

Er der spørgsmål til bestilling er man til enhver tid velkommen til at kontakte os;
Send en mail til info@skovbegravelse.dk eller ring til os på telefonnummer +45 42 90 90 62

Online bestilling på hjemmesiden

På hjemmesiden kan du reservere og erhverve urnegravsteder. Bookingsystemet giver dig mulighed for nemt og enkelt at vælge det ønskede træ og gravsted.

Booking via bestillingsblanket

Download blanketten til din computer. Udfyld derefter blanketten, gem og send den som vedhæftet fil til info@skovbegravelse.dk, for at reservere eller erhverve et urnegravsted.