Parkering og praktisk info for Havnø Skovbegravelsesplads

Nedenfor finder du en række nyttige oplysninger vedrørende parkeringsforhold, toilet og muligheder for afholdelse af mindesammenkomst på Havnø Skovbegravelsesplads.

Parkeringsinfo

I forbindelse med besøg på skovbegravelsespladsen er det muligt at parkere ved indgangen til Havnø Lund, hvor der er en mindre holdeplads. Ligeledes er det muligt at parkere ved Havnø Mølle.

Åbningstider

Der er adgang til skovbegravelsespladsen fra kl. 06:00 til solnedgang.

Nærmeste toilet

Der er ingen toiletter i umiddelbar nærhed af skovbegravelsespladsen. De nærmeste offentlige toiletter ligger i Hadsund.

Parkering ved besøg og urnenedsættelse

I forbindelse med besøg på skovbegravelsespladsen er det muligt at parkere ved indgangen til Havnø Lund, hvor der er en mindre holdeplads. Ligeledes er det muligt at parkere ved Havnø Mølle, hvor man kan følge Nordsøstien til begravelsespladsen. Der er ca. 6-700 meter til skovbegravelsespladsen gennem den smukke skov.

Gangbesværede kan efter forudgående aftale med Havnø Gods køre til begravelsespladesen.

Ved urnenedsættelse er det muligt at køre i bil ud til skovbegravelsespladsen

Skoven er fredskov og af hensyn til naturoplevelsen, vil vi gerne, at kørsel begrænses mest muligt. Er man gangbesværet, eller er vejret dårligt, kan man selvfølgelig køre til skovbegravelsespladsen, men ellers opfordrer vil til, at man kombinerer besøg med en lille gåtur.

Ophold i skoven

Der er jf. skovloven offentlig adgang til skoven på stier og veje fra kl. 6.00 til solnedgang. I Havnø Lund kan man færdes frit i det udpegede skovstykke, men selvfølgelig med respekt for, at det er en gravplads.

Affald

Der er opsat affaldsspande på parkeringspladsen ved Havnø Mølle.

Toiletforhold

Der er ikke toiletforhold i forbindelse med skovbegravelsespladsen. De nærmeste offentlige toiletter ligger i Hadsund ca. 4 km fra skovbegravelsespladsen.

Mindesammenkomst

 Efter en begravelse eller bisættelse afholder mange familier en mindesammenkomst. Her er stemningen ofte lettere, og der er gode muligheder for at mindes den afdøde på en lidt mindre højtidelig måde og dele gode minder. Nogle familier holder taler, synger eller hører musik, som havde værdi for afdøde eller viser billeder og videoer.

Der er ingen regler for, hvordan en mindesammenkomst skal afholdes. Det bestemmer familien. Ofte serveres der kaffe te, smørrebrød eller kage.

Afhold mindesammenkomsten hos davinci eller Færgekroen

Skal afdødes urne nedsættes i Havnø Lund, kan familien og de pårørende samles hos f.eks. davinci RISTORANTE eller på Færgekroen. Her har man mulighed for at bestille et lokale, som ligger få kilometer fra skovgravpladsen.

Kontakt for at bestille lokale og hvad, der skal serveres til mindesammenkomsten.

davinci RISTORANTE  – Tlf. 98 57 52 52

Færgekroen  – Tlf. 98 57 13 01

Mindesammenkomst i skoven

Der er også mulighed for at afholde en mindesammenkomst i skoven. Man er velkommen til selv at medbringe kaffe o. lign. Alternativt kan man også kontakte ovennævnte og bestille, hvad der skal medbringes til skoven. Gøres dette, vil det bestilte være klar til afhentning før ceremonien.

Der skal dog tages hensyn til andre mennesker i skovbegravelsesområdet og reglerne i følge Skovloven i det hele taget.

 

array(10) { ["address"]=> string(25) "P55H+98G Hadsund, Danmark" ["lat"]=> float(56.7084375) ["lng"]=> float(10.1783281) ["zoom"]=> int(13) ["place_id"]=> string(27) "GhIJR-F6FK5aTEARZ-oa0k1bJEA" ["name"]=> string(16) "P55H+98G Hadsund" ["city"]=> string(7) "Hadsund" ["post_code"]=> string(4) "9560" ["country"]=> string(7) "Danmark" ["country_short"]=> string(2) "DK" }

P55H+98G Hadsund, Danmark

array(12) { ["address"]=> string(42) "Havnø Mølle, Havnøvej, Hadsund, Danmark" ["lat"]=> float(56.7137826) ["lng"]=> float(10.1648623) ["zoom"]=> int(18) ["place_id"]=> string(27) "ChIJd4EY7JG6TkYRhrqLK6uMxyo" ["name"]=> string(13) "Havnø Mølle" ["street_number"]=> string(2) "40" ["street_name"]=> string(9) "Havnøvej" ["city"]=> string(7) "Hadsund" ["post_code"]=> string(4) "9560" ["country"]=> string(7) "Danmark" ["country_short"]=> string(2) "DK" }

Havnø Mølle, Havnøvej, Hadsund, Danmark

array(10) { ["address"]=> string(25) "P57F+4X4 Hadsund, Danmark" ["lat"]=> float(56.7127625) ["lng"]=> float(10.1749531) ["zoom"]=> int(14) ["place_id"]=> string(27) "GhIJWKg1zTtbTEAR6qrlc5NZJEA" ["name"]=> string(16) "P57F+4X4 Hadsund" ["city"]=> string(7) "Hadsund" ["post_code"]=> string(4) "9560" ["country"]=> string(7) "Danmark" ["country_short"]=> string(2) "DK" }

P57F+4X4 Hadsund, Danmark

array(10) { ["address"]=> string(25) "P4HP+3GH Hadsund, Danmark" ["lat"]=> float(56.7276875) ["lng"]=> float(10.1363594) ["zoom"]=> int(14) ["place_id"]=> string(27) "GhIJnxov3SRdTEARHgE35tBFJEA" ["name"]=> string(16) "P4HP+3GH Hadsund" ["city"]=> string(7) "Hadsund" ["post_code"]=> string(4) "9560" ["country"]=> string(7) "Danmark" ["country_short"]=> string(2) "DK" }

P4HP+3GH Hadsund, Danmark