Askespredning – hvad er reglerne?

Askespredning bliver mere og mere populært blandt danskerne. Det er særligt askespredning til søs, der er populært. Der kan være mange årsager til, at flere og flere danskere vælger at få spredt sin aske over havet.

For nogen handler det om, at havet har fyldt en stor del af personens liv. Det kan eksempelvis være, hvis man har sejlet meget, eller hvis man har boet tæt på havet gennem hele sit liv. For andre handler det om, at de ikke ønsker at efterlade et gravsted til de pårørende, som de føler sig forpligtet til at vedligeholde og besøge med jævne mellemrum.

Men hvad er reglerne for askespredning?

Askespredning til søs

Vil man have sin aske spredt over havet, skulle man tidligere ansøge om tilladelse hertil fra Kirkeministeriet. Reglerne er dog lavet om, så det i dag er lettere at få tilladelse til at få sin aske spredt til søs. I dag skal man blot tydeliggøre, at man ønsker askespredning til søs. Dette kan man gøre både mundtligt og skriftligt, men det er altid en god idé at nedskrive sit ønske om askespredning, så der ikke kan opstå tvivl senere hen.

Ønsket om askespredning kan skrives ned på et stykke papir, som kan lægges sammen med testamente og andre vigtige dokumenter. Man kan også skrive sit ønske ind i Min Sidste Vilje. Det vigtigste i forbindelse med nedskrivningen af ønsket om askespredning er, at dokumentet indeholder navn, adresse, cpr-nummer samt underskrift og dato for underskriften.

Har en afdød ikke har nedskrevet sit ønske om askespredning, betyder det ikke, at askespredning ikke er en mulighed. I det tilfælde kan de pårørende få dispensation fra begravelsesmyndigheden. Det kræver dog, at de pårørende kan bevise, at askespredningen er afdødes ønske. For at fjerne alle tvivl er det derfor altid en god idé at skrive sit ønske ned.

Regler for askespredning til søs

Asken må kun spredes over åbent hav. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø eller en å, men det skal derimod ske over større bugte, fjorde eller andet åbent hav. Derudover er det ikke tilladt at sprede asken fra en bro eller fra stranden eller kysten.

Askespredning over havet skal ske mindst 200 meter fra landet, så askespredning er derfor kun muligt fra siden af en båd eller et skib. Når asken spredes, må urnen ikke sænkes i havet – uanset om urnen er let nedbrydelig eller ej.

Det er de efterladte, som skal sørge for, at askespredningen foregår på en sømmelig måde, der ikke vækker opsigt. Biskoppen kan eventuelt tillade, at man foretager en anden sømmelig handling med asken, hvis afdøde har ønsket det. Her er det igen en god idé at skrive sine ønsker ned sammen med ønsket om askespredning.

Ønsker man askespredning over havet, kan man downloade og udfylde denne blanket. Husk at lægge blanketten sammen med øvrige papirer og dokumenter, som de pårørende får brug for.

Regler for askespredninng

Askespredning i skov

Det er ikke tilladt at sprede aske andre steder end over havet. Askespredning i skoven eller over land er med andre ord ikke tilladt.

Har man et ønske om ikke at efterlade et gravsted til sine pårørende, men ønsker man ikke at få spredt sin aske over havet, findes der andre alternativer som eksempelvis en skovbegravelse.

Med en skovbegravelse får man sit sidste hvilested under træernes kroner. På skovbegravelsespladserne er det ikke tilladt at udsmykke et urnegravsted, og alle urnegravsteder holdes efter naturens egen udvikling, og vil derfor ikke blive vedligeholdt på samme måde, som gravstederne på kirkegården.

De efterladte vil gerne have et sted at mindes afdøde

Ønsket om askespredning eller om ikke at efterlade et gravsted til de pårørende, er oftest afdødes måde at sige, at han eller hun ikke vil være til besvær for de efterladte efter døden. Dog savner nogle af de pårørende et sted at gå hen for at mindes afdøde.

Denne tendens har nogle danske kirkegårde opfanget og er derfor begyndt at tilbyde, at man kan få en mindesten, som indeholder koordinaterne for, hvor afdødes aske blev spredt. Dette løser udfordringen for nogle af de pårørende, der mangler et sted at mindes afdøde, vel vidende at afdøde ikke ligger under stenen.

På skovbegravelsespladserne efterlader afdøde ikke et gravsted, der skal passes og vedligeholdes, til de efterladte. Her vil de pårørende dog have et sted at mindes afdøde. Udsmykning af et urnegravsted i skoven er ikke tilladt, men det er dog tilladt at lægge en diskret mindesten til at markere gravstedet.

Askedeling er også en mulighed

Da Prins Henrik døde i 2018 fik mange danskere øjnene op for, at askedeling er en mulighed. På den måde kan afdøde få sit ønske opfyldt om askespredning over havet, og samtidig efterlade et sted, hvor de pårørende kan mindes afdøde.

Ønsker man askedeling, skal man søge om dette, mens man er i live. Har man ikke gjort dette, kan de efterladte også søge om tilladelse, men lige som med askespredning til søs, skal de efterladte bevise, at det var afdødes ønske.

Ønsker man askedeling, er det kun muligt at få asken opdelt i to urner. På borger.dk fremgår det, at der i forbindelse med askedeling ikke gives tilladelse til, ”at asken deles og nedsættes på to danske kirkegårde eller askespredes over åbent hav flere steder”.