Historien bag Havnø Gods

Siden Kirkeministeriet endegyldigt godkendte etableringen af Havnø Skovbegravelsesplads i efteråret 2020, har det været muligt at få nedsat urner i skovbunden i den idylliske Havnø Lund.

Nedenfor kan du læse mere om Havnø Gods, skovbegravelsespladsen og den historiske Havnø Mølle, der er nabo til skovbegravelsespladsen i Havnø Lund.

Havnø Gods blev opført i 1846 som herregård, og hørte oprindeligt ind under godset Visborggaard. I arkitektonisk øjemed skiller godset sig ud i en dansk målestok i og med at det var lokale håndværkere, der byggede godset. Det antages at Havnø Gods er det eneste danske gods, der ikke er tegnet og opført af en arkitekt, hvilket ellers var sædvane med danske godser og herregårde.

I den sene middelalder blev Havnøs arealer udskilt fra Visborggaard i forbindelse med en arvedeling foranlediget af den velrenommerede ridder og herremand Jens Madsen Munk. I 1501 overtog Munks datter Eline Jensdatter Havnø Gods sammen med sin mand.

Christen Juul Kjeldsen, der var medejer af Havnø Gods i årene 1816-1842 og eneejer fra 1842-1863, var oprindeligt kreaturhandler, og besad en veludviklet forretningssans og tæft for drift af en stor gård, hvilket også kom til at sætte sine historiske spor på Havnø Gods. I 1846-47 lod Kjeldsen de gamle gårdbygninger nedrive og opførte en ny hovedbygning. Denne nye hovedbygning blev bygget i tre fløje, alle i en etage og opført i gule sten. De tidlige voldgrave omkring Havnø Gods var allerede på dette tidspunkt udtørrede og tilgroede. I forbindelse med renoveringen blev voldgravene endegyldigt dækket til. Christen Juul Kjeldsens søn, Jens Christensen Kjeldsen, overtog skødet til Havnø Gods i 1863.

Havnø Gods er et traditionelt land- og skovbrug, som ligger i billedskønne omgivelser ved Mariagerfjord. Landbrugsdelen drives på tyvende år i et driftsfælleskab med to nabogårde, hvor al jord, maskiner og mandskab er samlet. Desuden har godset bolig- og jagtudlejning samt bortforpagtninger til juletræer og professionel naturpleje.

Manon Lüttichau Blou og Malthe Blou er tredje generation på Havnø Gods. Siden de overtog godset i 2012, har de haft et ønske om at åbne godset mere op igen, så folk kan få en tilknytning til stedet.

Manon og Malthe Blou_Havnø Gods
Manon Lüttichau Blou og Malthe Blou er tredje generation på Havnø Gods.

I de 100 år godset har været i familiens eje, har landbruget ændret sig drastisk. Fra hestespand til store mejetærskere og fra 35 ansatte til ingen på ganske kort tid. Fra centrum for lokalsamfundet og mange menneskers liv, som både arbejdsplads og bopæl, til at blive noget mere perifert for de fleste.

På den baggrund ønsker Manon og Malthe Blou at dele den herlighed Havnø rummer med andre på en meningsfyldt måde. Skovbegravelsespladsen i Havnø Lund nær godset har været det, der skulle til for at opfylde ønsket!

Havnø Gods
Havnø Gods.

Med skovbegravelsespladsen åbnes der igen op for, at folk kan få en personlig tilknytning til Havnø på tværs af generationer. Ligeledes har det haft stor betydning for Manon og Malthe Blou, at skovbegravelsespladsen går i et med sine omgivelser, og således ikke ødelægger eller kompromitterer godsets største aktiv – nemlig naturen.

Skovbegravelsespladsen er etableret i den naturskønne og idylliske Havnø Lund, der ligger i umiddelbar nærhed af Havnø Gods, og med udsigt til Mariagerfjord og den historiske Havnø Mølle. Havnø Mølle er en stråtækt hollandsk vindmølle og Nordjyllands ældste vindmølle. Vindmøllen blev opført i 1842 af godsejer ved Havnø Gods, Cristen Juul Kjeldsen. Møllen blev opført med det formål at male byggryn til eksport samt foderproduktion til godsets kreaturer. Havnø Mølle er beliggende på en bakke i prægtige naturomgivelser, kranset af mark og eng, mellem Mariagerfjord og Lounkær Skov.

I dag er Havnø Mølle fredet og en del af Nordjyske Museer. Møllen har siden 2001 fungeret som arbejdende museumsmølle.

Lundemarken ved siden af Havnø Lund rummer ca. 6000 år gammel stenalderhistorie, som har haft stor bevågenhed af alverdens arkæologer igennem de seneste tredive år.  

Generationer – fortidige og fremtidige – fylder meget, på et sted som Havnø, og skovbegravelsespladsen passer perfekt ind i generationstanken. Når man på et gods skal træffe en stor beslutning, tænker man ikke fem eller ti år ud i fremtiden. Her tænkes langsigtet – gerne 100 år eller mere. Havnø Skovbegravelsesplads er åbnet med den tanke, at den skal være en del af Havnø også flere generationer ud i fremtiden.