Historien bag Meilgaard Slot og Gods

Meilgaard Gods i et historisk perspektiv

Meilgaard Gods er en af Danmarks ældste herregårde med aner tilbage til middelalderen. Meilgaard Slot ligger i smukke naturomgivelser på Djursland med Kattegat som nabo mellem de to strandbyer Fjellerup og Bønnerup. Ejerrækken på Meilgaard Slot er kendt tilbage fra 1340, og den nuværende trelængede hovedbygning stammer fra 1573. Godsets nuværende fremtoning blev skabt ved en omfattende ombygning i årene 1888-1891.

Den store smedejernsjernport, der markerer indgangen til Meilgaard Gods, er udsmykket med våbenskjold, og omkranset af to søjler, hvor to bistert udseende granitansigter gransker godsets gæster. Efter en brand i 2003 gennemgik godsets hovedbygning en hovedrestaurering, og under denne restaurering blev granitansigterne fundet under gulvene. De to granitansigter er anslået til at være over 1000 år gamle, og menes at stamme fra den romanske kirke, der blev delvist nedrevet i Glesborg omkring år 1550.

Meilgaard Gods
Meilgaard Gods

Ejerne af Meilgaard Slot

I over 150 år har Meilgaard Slot været ejet af Iuel-slægten. Niels Iuel, der iværksatte den store ombygning i 1888-1891, er oldefar til Meilgaard Slots nuværende ejer, kammerherre Michael F. Iuel.

Ved siden af sine titler som kammerherre, hofjægermester og godsejer, er Michael F. Iuel statsautoriseret revisor i firmaet Robæk Rådgivning og Revision, som han driver sammen med tre andre partnere. Michael F. Iuel har siden 1986 ejet Meilgaard Slot, og bor til daglig i en af godsets lejligheder sammen med hustruen, kammerherreinde Désirée Iuel, født prinsesse af Schaumburg-Lippe, og parrets tre døtre.

Spøger det på Meilgaard Slot?

På mange af de gamle danske slotte og herregårde går der rygter om spøgerier, og Meilgaard er ingen undtagelse. Med så lang en ejerrække og et hav af skæbner, har stedet selvsagt også været arnested for utallige genvordigheder igennem mange århundreder.

Adam Ernst von Pentz, der ejede Meilgaard Gods i årene1694-1703, er en af godsets mere notoriske og myteomspundne ejere. Det er bl.a. dokumenteret at Adam Ernst von Pentz i 1708 blev dømt for at have gennemtævet præst Peder Jessen og, ikke mindst, angrebet ham med en hirschfænger, der er en betegnelse for en tveægget jagtkniv. Dette voldelige optrin kostede Adam Ernst von Pentz en erstatning på 800 rigsdaler til Peder Jessen samt ydermere 500 rigsdaler i bod til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.

Men dette skete et par år efter at von Pentz havde resideret på Meilgaard Slot, men under hans ejerskab var han også kendt som en kolerisk og voldsom karakter. Det siges bl.a. at han på et tidspunkt fnysende af arrigskab som en vild tyr, smed et af sine børn i voldgraven omkring Meilgaard Slot.

Dette kan være en af de primære grunde til at man stadig den dag i dag kan være så (u)heldig at rende ind i Adam Ernst von Pentz’ genfærd, der efter sigende stadig huserer på herregården. Om genfærdet besidder den samme hidsighed, som Adam Ernst von Pentz havde ry for, melder historien ikke noget om…   

Aktiviteter på Meilgaard Gods

Arealet på Meilgaard Gods udgør 2.070 hektar. Af disse anvendes 543 hektar til agerbrug og cirka 1.220 hektar til skovbrug. Godsets erhvervsaktiviteter omfatter bl.a. traditionelt skovbrug, produktion af pyntegrønt og juletræer, landbrug, lejeboliger, jagt samt drift af Meilgaard Slotskro.

Meilgaard Slotskro

I Meilgaard Gods’ gamle vognport og herskabsstald finder man Meilgaard Slotskro, der arkitektonisk træder i forlængelse af det øvrige gods. Her tænkes bl.a. på at mange af de klassiske detaljer i kroens eksteriør er bevaret ovenpå en gennemgribende renovering af kroen i 2013. I denne forbindelse blev kroens interiør optimeret og renoveret med bl.a. nyt inventar og ny belysning for at give Meilgaard Slotskro den rette moderne tilgang til at kunne imødekomme afholdelse af alle typer arrangementer og selskaber uden at lokationens unikke historiske islæt er gået tabt.

Meilgaard Slotskro er bortforpagtet til og drives af Karin og Lisbeth Jungersen.

Urnenedsættelser i Overskoven nær Meilgaard Slot

I sensommeren 2023 blev Meilgaard Skovbegravelsesplads officielt åbnet i Overskoven ikke langt fra Meilgaard Slot. 

Kirkeministeriet godkendte etableringen af den nye skovbegravelsesplads i sommeren 2023. I Overskoven nær Meilgaard Gods er et ca. 2 hektar stort område udstykket til skovbegravelsespladsen, hvor alle uanset trosretning har mulighed for at få nedsat en urne i skovbunden under de smukke bøgetræer og douglasgraner.

Driften af Meilgaard Skovbegravelsesplads bliver varetaget af kammerherre og ejer af Meilgaard Gods, Michael F. Iuel i  et samarbejde med Norddjurs Kommune og Skovbegravelse ApS.

Overskoven_Meilgaard
Overskoven nær Meilgaard Gods