Meilgaard Skovbegravelsesplads

Meilgaard Skovbegravelsesplads blev godkendt i foråret 2023. Meilgaard Skovbegravelsesplads er etableret i det skønne skovområde Overskoven, der er en del af Meilgaard Gods. Det er nu muligt at få en urne nedsat i skovbunden nær et af Danmarks ældste godser, Meilgaard Gods.

Skovbegravelsespladsen ligger ca. 200 meter inde i Overskoven fra indgangen på Kastbjergvej. Det er skovens karakteristiske bøgetræer, gamle douglasgraner samt nyere kirsebær- og kastanjetræer, som præger omgivelserne i dette skovområde, hvor skovbegravelsespladsen ligger. Der er udpeget et område på omkring 2 hektar, som ligger fredeligt og hvor det nu er muligt at vælge et træ som ens sidste hvilested.

Driften af skovbegravelsesplads bliver varetaget af kammerherre og ejer af Meilgaard Gods, Michael F. Iuel i samarbejde med Norddjurs Kommune og Skovbegravelse ApS.

Overskoven

Overskoven ligger omkring hovedvej 547 mellem Glesborg og Fjellerup. Området for skovbegravelsespladsen ligger i tilknytning til en eksisterende indviet skovkirkegård, og er omgivet af skov med flere forskellige træarter og den afveksling som kendetegner gamle skove. Denne beliggenhed sikrer gode tilkørselsforhold samt et smukt sted at tage afsked med afdøde.

Området er fredskov og omfattet af forskellige beskyttelser, der sikrer, at det til stadighed vil forblive som skov.

Der er adgang til området jf. skovlovens regler, som betyder, at man kan komme i skoven på veje og stier og på begravelsespladsen fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. På arealet for skovbegravelsespladsen vil der være fri fladefærdsel for besøgende, hvor man er velkommen til at drikke en kop kaffe, nyde skoven og mindes. Skovbegravelsespladsen vil være et sted, hvor man uformelt og med ro kan indtage naturen og reflektere over livets begivenheder og gang.

Meilgaard Gods er samlet på over 2.070 ha og har et veludviklet stisystem, der byder på forskellige ruter rundt i skoven. Overskoven er kendt for dens store variation af både forskellige træarter og landskab samt store bestand af kronvildt.

Kontakt

Adresse

Meilgaard Skovbegravelsesplads
Kastbjergvej 18A
8585 Glesborg

Parkering

FJXV+W27 Glesborg, Danmark

Træer og priser

På denne side kan man se de forskellige kategorier af urnegravsteder og træer på Meilgaard Skovbegravelsesplads, samt priser for gravsteder, reservationer, forlængelser mv. Det er samme pris uanset medlemskab af den danske folkekirke. Print eller download prisblad her.

Enkelt plads

Reservation 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 6.900 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Dobbelt plads

Reservation 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 13.800 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse 20.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse 27.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).
Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:
1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Billeder fra Overskoven og området omkring Meilgaard Gods

Her på siden kan du se billeder fra skovområdet ved Meilgaard Gods. Klik på billedet for at se det i stor version.

Brochurer og priser

Omtale

Det er en dejlig tanke at blive forenet med et træ. Der er virkelig meget symbolik i det, og så ligger man der til evig tid, på en kirkegård bliver gravstedet formentlig på et eller andet tidspunkt nedlagt.

dette er omtale 2 tekst

Dette er omtale 3 tekst

Meilgaard Skovbegravelse

Området ved Meilgaard Gods er rig på både natur, dyreliv og fascinerende historie. Nær den kommende skovbegravelsesplads i Overskoven finder man en skovkirkegård, der blev etableret helt tilbage i 1750, og var forbeholdt ejerne af Meilgaard Gods og dennes familie. Sidenhen er skovkirkegården ligeledes blevet åbnet for Meilgaards ansatte, men det er fortsat Meilgaards ejer, der i sidste ende afgør hvem, der kan blive stedt til hvile på skovkirkegården. Sådan forholder det sig ikke med den kommende skovbegravelsesplads. Her er der tale om en begravelsesplads på uindviet jord, og alle, uanset religiøs overbevisning, kan få en urneplads i det smukke skovområde.

Meilgaard Gods

På Djursland mellem strandbyerne Fjellerup og Bønnerup troner Meilgaard Gods smukt mod himlen med hav og natur som naboer. Den store smedejernsjernport, der markerer indgangen til Meilgaard Gods, er udsmykket med våbenskjold, og omkranset af to søjler, hvor to bistert udseende granitansigter gransker godsets gæster. Efter en brand i 2003 gennemgik godsets hovedbygning en hovedrestaurering, og under denne restaurering blev granitansigterne fundet under gulvene. De to granitansigter er anslået til at være over 1000 år gamle, og menes at stamme fra den romanske kirke, der blev delvist nedrevet i Glesborg omkring år 1550.

Meilgaard Gods areal udgør 2.070 hektar, og heraf anvendes 543 hektar til agerbrug og cirka 1.220 hektar til skovbrug. Godsets erhvervsaktiviteter omfatter bl.a. traditionelt skovbrug, produktion af pyntegrønt og juletræer, landbrug, boligudlejning, jagt samt drift af Meilgaard Slotskro.

Meilgaard Gods er en af Danmarks ældste herregårde med aner tilbage til middelalderen, og en kendt ejerrække, der tager sin begyndelse i 1340. Godsets hovedbygning fik sit nuværende udseende ved en ombygning i årene 1888-1891. Siden 1868 har Meilgaard Gods været i Iuel-slægtens ejerskab. Daværende ejer Niels Iuel, der tog initiativ til om- og tilbygningen i 1888-1891, var oldefar til nuværende ejer af godset, kammerherre Michael F. Iuel.

Ved siden af sine titler som kammerherre, hofjægermester og godsejer, er Michael F. Iuel statsautoriseret revisor i firmaet Robæk Rådgivning og Revision, som han driver sammen med tre andre partnere. Michael F. Iuel har siden 1986 ejet Meilgaard Gods, og bor til daglig i en af godsets lejligheder sammen med hustruen, kammerherreinde Désirée Iuel, født prinsesse af Schaumburg-Lippe, og parrets tre døtre.

Alle kan, uanset bopæl og trosretning, erhverve et gravsted. Vi gør opmærksom på, at skovbegravelsespladsen ikke er indviet jord. Den nærliggende skovkirkegård er derimod opført på indviet jord. Vil du vide mere om forskellene på en skovbegravelsesplads og en skovkirkegård? Læs mere her: Skovkirkegårde i Danmark.