Historien bag Saltø Gods

I dette indlæg kan du stifte nærmere bekendtskab med Saltø Gods samt den tilhørende Saltø Skovbegravelsesplads. Borgnakke Skov danner rammen om Saltø Skovbegravelsesplads – en smuk og lys bøgeskov med udsigt til Karrebæk Fjord.

Begravelser er ikke et nyt fænomen i Borgnakke Skov. I bronzealderen forestod man begravelser i skoven fra Gæsterehøje, der er en samling af gravhøje, og som stadig er beliggende i den nordlige del af skoven. Så i den optik gentager historien sig selv nu næsten tusind år senere i Borgnakke Skov med etableringen af Saltø Skovbegravelsesplads, der blev endegyldigt godkendt af Kirkeministeriet i efteråret 2020 efter ansøgning fra Næstved Kommune og Saltø Gods. Borgnakke Skov er privatejet fredskov og indehaves af Saltø Gods.  

I middelalderen kunne indsejlingen til Karrebæk Fjord overvåges og kontrolleres fra voldstedet Margrethevold, som stadig kan besøges i Borgnakke Skov. Middelaldervoldstedet består af en cirkulær banke omkranset af en voldgrav. På toppen af volden findes det gamle fundament til tårnet i form af kampesten.

Saltø Skovbegravelsesplads
Sten ved indgangen til skovbegravelsespladsen i Borgnakke Skov.

Saltø Gods

Hovedbygningen på Saltø Gods består i dag af to vinkelrette fløje, hvidpudsede mure og røde tagtegl. Saltø Gods’ ejerhistorie kan anes helt tilbage til 1330, og var på et tidspunkt også ejet af Dronning Margrethe d. I. I midten af 1600-tallet var godset ejet af Corfitz Ulfeldt, der var gift med Kong Christian d. IV’s datter Leonora Christina og berømt og berygtet for anklager om et planlagt giftmord mod Kong Frederik d. III. Dette komplot førte til at rigsgreven i dag anses som en af Danmarks største landsforrædere, og han fik bl.a. rejst en skamstøtte over sig.   

Siden 1725 har Saltø Gods været i Scheel-Plessen-slægtens ejerskab. Oprindeligt stammer slægten fra tyske Mecklenburg, og den første ejer af Saltø Gods fra denne slægt var overkammerherre Carl Adolph von Plessen.

Saltø Gods
Saltø Gods.

I dag drives Saltø Gods som et moderne gods. Den nuværende ejer greve Carl-Christian von Scheel-Plessen er 11. generation på Saltø Gods. I driften af godset indgår landbrug, skovbrug, jagt, boligudlejning, campingplads og restaurant. Landbrugsjorden på 700 hektar er bortforpagtet, og det er muligt at købe brænde og juletræer på godset.

Familien Scheel-Plessen glæder sig over den modtagelse, som skovbegravelsespladsen i Borgnakke Skov ved Saltø Gods har fået siden etableringen i 2020. At historien, i form af de gamle gravhøje, nu på sin vis genoptager en gammel tradition på ny med skovbegravelsespladsen, er populært blandt lokalbefolkningen og borgere i Næstved og omegn.