Saltø Skovbegravelsesplads

I efteråret 2020 godkendte Kirkeministeriet Næstved Kommunes ansøgning vedrørende etablering og drift af en skovbegravelsesplads i Borgnakke Skov under Saltø Gods.

Området for skovbegravelsespladsen er beliggende i et smukt fredskovsområde ca. 5 km udenfor Næstved, 6 km udenfor Karrebæksminde, ca. 30 km udenfor Vordingborg og ca. 38 km udenfor Slagelse.

Saltø Skovbegravelsesplads er etableret i et samarbejde mellem Saltø Gods, Næstved Kommune og Skovbegravelse ApS. Den daglige drift af skovbegravelsespladsen varetages af Saltø Gods.

Saltø Skovbegravelsesplads er officielt åben for reservationer/erhvervelser af gravsteder og urnenedsættelser.

Borgnakke Skov

Borgnakke Skov er en dejlig lys bøgeskov, og meget anvendt af lokalområdet på grund af dens charmerende beliggenhed ud til Karrebæk Fjord, og med udsigt til Saltø å. Der er gode parkeringsforhold ved skoven. I den nordlige del af Borgnakke Skov finder man Gæstererhøje, der består af ti gravhøje fra bronzealderen, hvoraf de fire er meget store.

Den kendte Margrethehøj er et velbevaret voldsted, hvor der tidligere lå en middelalderborg, og et velbesøgt rastested helt ude ved fjorden. Fra dette punkt får man en fantastisk udsigt over Karrebæk Fjord, og en af voldstedets oprindelige funktioner var netop at overvåge indsejlingen til fjorden. Området er altså fuldt af historie, og efter næsten 850 år genoptages begravelserne nu i Borgnakke Skov.

På kortet nedenfor ses skovarealet som er udstykket til skovgravplads. Stykket bliver sammenlagt på ca. 3,9 hektar (39.000 m ²).

Borgnakke Skov er privatejet fredskov og ejes af Saltø Gods. Skoven er tidligere udpeget til et natura2000 område – et område med interessant flora og fauna. Der er jf. skovloven offentlig adgang til skoven på stier og veje fra kl. 6.00 til solnedgang. På skovbegravelsespladsen vil man kunne bevæge sig frit, dog med respekt for at der er nedsat urner omkring nogle af løvtræerne.

Kontakt

Adresse

Saltø Skovbegravelsesplads
Karrebækvej 621
4700 Næstved

Klik her for at gå til Google maps.

Parkering

 Klik nedenfor og find en række nyttige oplysninger vedrørende parkering, toiletforhold og muligheder for afholdelse af mindesammenkomst på Saltø Skovbegravelsesplads.

Saltø Skovbegravelsesplads, Karrebækvej, Næstved, Danmark

6M4F+XRV Næstved, Danmark

6M4F+VQP Næstved, Danmark

Borgnakke skoven isbutik, Karrebækvej, Næstved, Danmark

Træer og priser

 Muligheder og priser på urnegravsteder og træer på Saltø Skovbegravelsesplads er alle illustreret i visningen nedenfor.

Prisen for reservation af urnepladser, forlængelse og selve erhvervelsen af gravsted til urnen er den samme, uanset om man er medlem af den danske folkekirke eller ej.

Enkelt plads

Reservation 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 5.900 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Dobbelt plads

Reservation 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 11.800 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse 17.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse 23.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).
Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:
1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Billeder fra Borgnakke Skov

 En skovbegravelse lyder idyllisk, og det synes vi i den grad også den er. De 4 årstider skaber et smukt og fredeligt syn på vores begravelsespladser. Her på siden kan du se billeder fra skoven og området omkring urneskoven.

Klik på billedet for at se det i større version.

Brochurer og priser

Omtale

”Normalt tager man ikke sin familie med på kirkelige begravelsespladser, men de går en tur i skoven. Derfor tænker jeg, at det er et godt alternativ til kirkelige begravelsespladser, når familiemedlemmer kommer ud i skoven og mindes deres kære.”

– Greve Carl-Christian von Scheel-Plessen, Saltø Gods.

dette er omtale 2 tekst

Dette er omtale 3 tekst

Saltø Skovbegravelse

Saltø Gods og familien Scheel-Plessen glæder sig over, at man igen kan få et sidste hvilested i Borgnakke Skov.

Næstved og Karrebæksminde er et område med flotte kyststrækninger. Askespredningerne over havet er et logisk alternativ til kirkegården for mange i området. Med åbning af en skovbegravelsesplads i Næstved Kommune vil borgerne få et alternativ til lands. Urnerne placeres omkring de store bøgetræer og dermed har de pårørende et gravsted som man kan besøge, i modsætning til en askespredning.

Har man i livet haft en særlig tilknytning til havet, er askespredningen formentlig det logiske og naturlige valg. For mange andre vil det måske være mere appellerende med en urnenedsættelse i Borgnakke Skov, hvorfra der er en meget flot udsigt til vandet.

Urnegravpladserne skal ikke vedligeholdes af de efterladte, og de må ikke udsmykkes, men der må lægges en  mindeplade.

Saltø Gods

Saltø Gods har en lang og traditionsrig historie, der kan spores helt tilbage til 1330, hvor godset var ejet af Dronning Margrethe I. Siden 1725 har Saltø Gods været i familien von Plessens ejerskab. Overkammerherre og statsmand Carl Adolph von Plessen købte Saltø Gods i 1725, og i dag er slægtslinjen på Saltø fremme ved 11. generation i skikkelse af Greve Carl-Christian von Scheel-Plessen.

Saltø Gods har i dag primært fokus på følgende driftsområder: landbrug, skovbrug, lejeboliger, jagt, vedvarende energi samt campingpladsen De Hvide Svaner, der har været en fast bestanddel af godsets drift siden åbningen i 1972.

Det nyeste skud på stammen af driftsopgaver for Saltø Gods er nu skovbegravelsespladsen i Borgnakke Skov. I forbindelse med skovbegravelsespladsen udtaler Carl-Christian von Scheel-Plessen: ”Normalt tager man ikke sin familie med på kirkelige begravelsespladser, men de går en tur i skoven. Derfor tænker jeg, at det er et godt alternativ til kirkelige begravelsespladser, når  familiemedlemmer  kommer ud i skoven og mindes deres kære.”

Parkeringsforhold: Der er en velfungerende P-plads ved Borgnakke Skov, Karrebækvej 631A, ved Ishuset.

Ved interesse i reservationer og erhvervelser af gravsteder på Saltø Skovbegravelsesplads kontaktes Skovbegravelse Administration på  info@skovbegravelse.dk  eller  42 90 90 62.

Se  træer og priser og her kan man erhverve og reservere gravsteder online.