Kattrup Skovbegravelsesplads

I starten af 2021 blev der givet endeligt grønt lys af Kalundborg Kommune og Kirkeministeriet til anlæggelse af en skovbegravelsesplads i Møllervænge Skov nær Jyderup. Etableringen af skovbegravelsespladsen er sket i et samarbejde mellem Kalundborg Kommune og Kattrup Gods. Den daglige drift af skovbegravelsespladsen bliver varetaget af godsejer Peter Anders Møller fra Kattrup Gods. Geografisk ligger Kattrup Skovbegravelsesplads centralt mellem Slagelse, Kalundborg og Holbæk.

Kattrup Skovbegravelse i Møllervænge Skov

Møllervænge Skov, hvor Kattrup Skovbegravelsesplads er etableret, ejes af godsejer Peter Anders Møller. Skovgravpladsen dækker et areal på ca. 4,3 ha. Ved åbningen af skovbegravelsespladsen i starten af 2021 udtalte Peter Anders Møller: ”Det her er jo en anden drift end normal skovdrift. Jeg synes, at det bliver spændende at følge. I Tyskland bliver syv-otte procent begravet i skoven.”

Området omkring Kattrup Gods er rigt på naturoplevelser, og et spændende nyt projekt er ligeledes undervejs i disse år. Igennem adskillige generationer er de mange hektar omkring Kattrup Gods blevet opdyrket og plejet efter konventionel mark- og skovdrift. Disse principper bliver der til dels gjort op med i disse år, hvor ca. 900 ha af godsets samlede areal på 1200 ha vil udgøre et vildtreservat, der kendes under navnet Kattrup Vildnis. Med tiden er det planen at hjemmehørende dyr, som f.eks. europæisk bison, elge, kronvildt og vildsvin, skal tilgå Kattrup Vildnis og pleje den vilde natur. For besøgende vil Kattrup Vildnis indbyde til naturoplevelser ud over det sædvanlige.

Oplev skoven

Arrangementer

Vi afholder løbende fremvisninger af urneskoven, hvor vi giver en introduktion til Skovbegravelse, fortæller om de forskellige gravstedstyper omkring træerne og historien bag skovbegravelser og Kattrup Gods.

Privat fremvisning

Private fremvisninger kan altid aftales, eksempelvis hvis tidspunktet for de åbne guidede fremvisninger ikke passer dig. Hvis du står med et dødsfald, anbefaler vi altid, at der tages kontakt med henblik på at aftale et tidspunkt for en privat fremvisning.

På egen hånd

Det er selvfølgelig muligt at reservere, erhverve og forhåndserhverve gravsteder i forbindelse med guidede og private fremvisninger. Det er også muligt at udforske skoven på egen hånd, og derigennem udvælge én gravplads. Her skal du blot være særlig opmærksom på trænummer.

Kontakt

Adresse

Kattrup Skovbegravelsesplads
Ellehusvej 2A
4450 Jyderup

Parkering

Klik nedenfor og find praktiske oplysninger vedrørende parkering, toiletforhold og mulighed for afholdelse af mindesammenkomst hos Kattrup Skovbegravelsesplads.

J9M9+F2M Jyderup, Danmark

Strids Mølle, Åvej, Svebølle, Danmark

Træer og priser

 På denne side kan man se de forskellige kategorier af urnegravsteder og træer på Kattrup Skovbegravelsesplads, samt priser for gravsteder, reservationer, forlængelser mv. Det er samme pris uanset medlemskab af den danske folkekirke.

Enkelt plads

Reservation 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 5.900 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Dobbelt plads

Reservation 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 11.800 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse 17.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse 23.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).
Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:
1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Billeder fra Møllervænge Skov

Herunder kan du se billeder fra Møllervænge Skov ved Kattrup Gods. Klik på billedet for at se det i stor version.

Brochurer og priser

Omtale

Det er en dejlig tanke at blive forenet med et træ. Der er virkelig meget symbolik i det, og så ligger man der til evig tid, på en kirkegård bliver gravstedet formentlig på et eller andet tidspunkt nedlagt.

dette er omtale 2 tekst

Dette er omtale 3 tekst

Kattrup Gods

Kattrup Gods er en hovedgård kendt tilbage fra 1300-tallet. I middelalderen tilhørte Kattrup Sorø Kloster, og blev ved reformationen i 1536 underlagt kronen. Efter en overgang at have været i kløerne på den notoriske svindler og godssamler Henrik Müller skiftede herregården ofte ejer frem til 1800. Her blev Kattrup Gods erhvervet af Johannes Caspar Mylius, og godset forblev i hans slægt frem til 1949, hvor den legendariske skibsreder A.P. Møller købte det nyklassicistiske gods. Siden 1949 er Kattrup Gods forblevet i A.P. Møllers families ejerskab, og har siden 2006 været ejet af A.P. Møllers oldebarn, godsejer Peter Anders Møller.

I tidligere tider var Kattrup en landsby, hvor der lå en gård af samme navn. Denne gård har i tidernes løb udviklet sig til det nuværende Kattrup Gods.

Tilhørende Kattrup Gods er der betydelige engarealer i Lille og Store Åmose, og godset har ligeledes ejet vandmøllerne Vandfaldsmølle sydøst for gården og Rangle Mølle, samt haft del i græsningen på overdrevet Halleby Ore. I 1682 ved en matrikelopmåling strakte besiddelserne sig over 240 tdr. land (ca. 130 ha). Kattrup Gods er i dag på 1004,2 hektar med Strids Mølle og Skyttehaven.

Møllervænge Skov er en privat fredskov. Ved etablering af en skovgravplads vil naturen i området, og specielt træerne, blive bevaret længere end de ellers ville under normal skovdrift. Der er jf. skovloven offentlig adgang til skoven på skovveje fra kl. 06.00 til solnedgang. På skovbegravelsespladsen kan man færdes frit i det udvalgte skovstykke, men selvfølgelig med respekt for, at det er en gravplads.

Urnegravpladserne skal ikke vedligeholdes af de efterladte. De må ikke udsmykkes, men der må gerne lægges en lille diskret  mindeplade.

Kattrup Gods er den daglige driftsansvarlige i samarbejde med Skovbegravelse Administration, som varetager administrationen.

Er du interesseret i et skovgravsted, så se træer og priser på denne  side, og her kan du reservere og erhverve gravstederne:  Reserver eller erhverv et urnegravsted i skoven – Mere info (skovbegravelse.nu).