Øland Skovbegravelsesplads, Øst

Øland Skovbegravelsesplads åbnede officielt i april 2022, og er etableret i et samarbejde mellem Jammerbugt Kommune, Øland Skov og Skovbegravelse ApS.

Øland Skov er en af de nordligste bøgeskove i Jylland, og dækker i alt 238 hektar. Skoven består af 45% bøgetræer på langt over 100 år, og ligger højt hævet over den smukke Limfjord. Fra skovbegravelsespladsens østlige afdeling er der udsigt til Limfjorden, Ulvedybet og Aalborg, og fra den vestlige afdeling ligeledes udsigt over Limfjorden og med Oxholm Mølle i baggrunden. Der er ca. 35 kilometers kørsel fra skovbegravelsespladsen til Aalborg.

Mette Glarborg, ejer af Øland Skov, er ansvarlig for den daglige drift af den nye nordjyske skovbegravelsesplads. Mette Glarborg har haft et ønske om at etablere en skovbegravelsesplads i Øland Skov igennem flere år, og hun er overbevist, om at mange vil benytte sig af muligheden for en urnenedsættelse i det storslåede skovområde.

Øland Skovbegravelsesplads er opdelt i Øst og Vest.

Øland Skov

Øland Skov er fredskov og er en af de nordligste bøgeskove i Jylland. I Øland Skov er der etableret 3 hjertestier, og der er mange store urørte og biodiversitetsvenlige områder, også selvom skovbruget bliver drevet konventionelt. Der er jf. Skovloven offentlig adgang til skoven på faste stier og veje fra kl. 6.00 til solnedgang, og her vil man selvfølgelig kunne bevæge sig frit på hele skovbegravelsespladsen. Der er rigtig gode parkeringsforhold i umiddelbar nærhed, uden at dette påvirker roen og freden.

Om skovens tilblivelse fortæller sagnet, at Godsets ejer Anne Oxe, der døde i 1581 og før sin død i armod forlod Oxholm, betingede sig at hun måtte beså den jord med hvad sæd hun ville, og beholde den til sæden gav frugt. Hun besåede jorden med træfrugt, og således blev Øland Skov til.

Det er Mette Glarborg, der som ejer af Øland Skov er den daglige driftsansvarlige. Mette har i nogle år haft et stort ønske om at etablere en skovgravplads, og glæder sig nu over at Kirkeministeriet i november 2021 kom med den endelige godkendelse. Skovbegravelsespladsen i Øland Skov giver mulighed for at man kan få ens urne sat i jorden i den smukkeste bøgeskov i Nordjylland. Mette er af den overbevisning at mange vil benytte sig af denne mulighed.

Øland Skov er det første sted i Nordjylland, hvor der er etableret en skovgravplads.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende info om Øland Skovbegravelsesplads. Du finder tilmeldingsformen nederst på siden. 

Kontakt

Adresse

Øland Skovbegravelsesplads
Vestre Skovvej 23
9460 Brovst

Parkering

Klik nedenfor og find yderligere informationer vedrørende bl.a. parkeringsmuligheder og toiletforhold på skovbegravelsespladserne.

Øland Skovbegravelsesplads Øst, Østre Skovvej, Brovst, Danmark

Øland Skovbegravelsesplads Vest, Vestre Skovvej, Brovst, Danmark

Urbakken 14C, Brovst, Danmark

Østre Skovvej 45, Brovst, Danmark

Vestre Skovvej 23, Brovst, Danmark

Træer og priser

 På denne side kan man se de forskellige kategorier af urnegravsteder og træer på Øland Skovbegravelsesplads, samt priser for gravsteder, reservationer, forlængelser mv. Det er samme pris uanset medlemskab af den danske folkekirke.

Enkelt plads

Reservation 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 6.900 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Dobbelt plads

Reservation 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 13.800 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse 20.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse 27.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).
Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:
1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Billeder fra Øland Skov

Herunder kan du se billeder fra Øland Skov. Klik på billedet for at se det i stor version.

Brochurer og priser

Omtale

Det er en dejlig tanke at blive forenet med et træ. Der er virkelig meget symbolik i det, og så ligger man der til evig tid, på en kirkegård bliver gravstedet formentlig på et eller andet tidspunkt nedlagt.

dette er omtale 2 tekst

Dette er omtale 3 tekst

Øland – et område fuld af historie og oplevelser

I Hanherred lidt syd for Brovst finder man Øland, der oprindeligt var en ø i Limfjorden, skabt som følge af istidens voldsomme vandstrømme og aflejringer af morænesand og grus. Vidste du for resten, at Limfjorden er opkaldt efter en gigantisk, mytologisk gris ved navn Limgrim, der pløjede landskabet op med sin tryne og derved fik vandet til at fosse ind i renderne? Men det er en helt anden historie…

Det faktum at Øland i dag er en landfast del af Hanherred skyldes ikke naturens luner, men er en direkte konsekvens af krigen i 1864, hvor Danmark måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig. Dette nederlag gjorde selvsagt Danmark til et lille land, og etablering af nye landområder ved bl.a. hedeopdyrkning og inddæmning var nødvendigt.

Nedenfor skitseres et lille udpluk af de mange seværdigheder og naturoplevelser, som området byder på.

Oxholm Mølle – Ølands kendte vartegn

En seværdighed, der er et besøg værd, hvis man er på Ølands kanter, er Oxholm Mølle.

Den oprindelige Oxholm Mølle, opført i 1857, nedbrændte totalt i 2004. Brovst Kommune, som ejede bygningen, valgte heldigvis at rekonstruere og genopføre møllen, og derved give nyt liv til et historisk bygningsværk. Genindvielsen af Oxholm Mølle fandt sted i maj 2008.

Oxholm Mølle er en hollandsk vejrmølle med et vingefang på ca. 17,5 meter. Jf. møllens oprindelige opførelse i 1857 var den ”state-of-the-art” rent teknologisk med tre kværne på 54, 34 og 29 cm.

I den første del af 1900-tallet blev der opført mange små, private møller, hvilket medførte, at driften af Oxholm Mølle endeligt ophørte i 1914.

Ulvedybet – unikt vildtreservat

Ulvedybet er et inddæmmet område af Limfjorden, og et unikt vildtreservat med bl.a. masser af trækfugle.

En stor del af Øland er omspundet af myter og sagn, og det samme gør sig gældende for Ulvedybet, hvis navn – ifølge sagnet – stammer fra dengang en lokal heks lokkede sognets ulve med sit tryllebindende fløjtespil. Heksens mission var at udrydde ulvene, og da ulvene fulgte heksen til fjordens kyst, sprang ulvene efter heksen, der imidlertid lettede på sit kosteskaft, og ulvene blev opslugt af afgrunden og druknede. Herefter blev stedet døbt ”Ulvedybet”.

Ulvedybet fremtræder som en lavvandet sø med en max. dybde på halvanden meter, og med små øer og holme samt en stor rørskov. En del af reservatet og områdets enge afgræsses af kvæg og får, bl.a. for at forhindre tilgroning af reservatet.

Fra diget syd for Ulvedybet kan man se ud over Gjøl Bredningen. Vest for Ulvedybet ligger Oxholm Skov, der overvejende er løvskov med mange gamle træer.

Glarborgen – aktivitets- og oplevelsesområde

Pr. 15. august 2021 blev Glarborgen officielt indviet. Glarborgen er et 3 hektar stort område i Øland Skov, der er omdannet til et stort aktivitets- og oplevelsesområde for både børn og voksne. Idéen bag aktivitetsområdet blev fostret af skovejer Mette Glarborg. Aktivitetsområdet indbyder til fysisk udfoldelse, træning samt leg og læring for alle aldre. Øvelserne er baseret på hjælp fra egen kropsvægt og der er god mulighed for at styrke hele kroppen på de mange forskellige redskaber. Der findes en smuk sti på 600 meter i det let bakkede terræn. En sti som er perfekt til træning af konditionen, høj puls og let sved på panden.

I skoven finder du også ”Gimle”, som er en hyggelig træhytte, med plads til kortspil, meditation eller en kop kaffe, hvis vejret viser sig fra den kølige side.

Du kan læse meget mere om Glarborgen her.