Parkering og praktisk info for Saltø Skovbegravelsesplads

Nedenfor finder du en række nyttige oplysninger vedrørende parkering, toiletforhold og mulighed for afholdelse af mindesammenkomst på Saltø Skovbegravelsesplads.

Parkeringsinfo

Der er parkeringsmuligheder på parkeringspladsen øst og vest ved Karrebækvej fra Næstved til Karrebæksminde. Der kan ligeledes parkeres inde i skoven lige efter bommen samt på P-pladsen ved “Borgnakkeskovens Isbutik”.

Åbningstider

Der er adgang til skovbegravelsespladsen hele året fra kl. 6.00 og til solnedgang.

Nærmeste toilet

Det er muligt at benytte toilettet hos “Borgnakkeskovens Isbutik”.

Parkering ved besøg og urnenedsættelse

I forbindelse med fremvisninger og besøg på skovbegravelsespladsen, er der parkeringsmuligheder på parkeringspladsen øst og vest ved Karrebækvej fra Næstved til Karrebæksminde.

Derudover er der også parkeringspladsen ved grill- og ishuset ”Borgnakkeskovens Isbutik” på Karrebækvej 631A, 4700 Næstved.
Udover det, kan der parkeres inde i skoven lige efter bommen.

Skoven er  fredskov, hvilket bl.a. betyder at vi ønsker at kørsel i bil i skoven holdes på et minimum. Vi henstiller til at man kombinerer sit besøg på skovbegravelsespladsen med en gåtur, for at nyde den skønne natur i Borgnakke Skov.

Er man gangbesværet eller hvis vejret er dårligt, kan der selvfølgelig også parkeres helt nede ved skovbegravelsespladsen.

Fra indgangen til skoven er der ca. 500 meter til skovbegravelsespladsen.

Ved urnenedsættelser kan der køres i bil til skovbegravelsespladsen.

Ophold i skoven

Der er jf. skovloven offentlig adgang til skoven på stier og veje fra kl. 6.00 til solnedgang. I Borgnakke Skov kan man færdes frit i det udpegede skovstykke, men selvfølgelig med respekt for, at det er en gravplads.

Affald

Der er skraldespande ved “Borgnakkeskovens Isbutik”.

Toiletforhold

Det er muligt at benytte toilet hos “Borgnakkeskovens Isbutik” (Karrebækvej 631A, 4700 Næstved).

Mindesammenkomst

I forbindelse med en urnenedsættelse, vælger nogle familier at afholde en mindre, uhøjtidelig og afslappet mindesammenkomst for deltagerne i urnenedsættelsen.

Saltø Gods har ikke sat regler for, hvordan en mindesammenkomst skal foregå. Det er derfor op til deltagerne, om de ønsker at holde taler, synge, spille musik og lignende.

Der skal dog tages hensyn til eventuelt andre mennesker i skovbegravelsesområdet.

Afhold mindesammenkomsten hos Restaurant De Hvide Svaner

Skal afdødes urne nedsættes i Saltø Skov, kan familien og de pårørende samles i Restaurant De Hvide Svaner. Her har man mulighed for at bestille et af restaurantens lokaler, som ligger tæt ved skovgravpladsen.

Kontakt restauranten  på tlf.  5544 2416  for at bestille lokale, og hvad der skal serveres til mindesammenkomsten.

Mindesammenkomst i skoven

Der er også mulighed for at afholde en mindesammenkomst i skoven. Man er velkommen til selv at medbringe kaffe. Alternativt kan man også kontakte restauranten  på tlf.  5544 2416  og bestille, hvad der skal medbringes til skoven. Gøres dette, vil det bestilte være klar til afhentning før ceremonien.

array(12) { ["address"]=> string(60) "Saltø Skovbegravelsesplads, Karrebækvej, Næstved, Danmark" ["lat"]=> float(55.2037808) ["lng"]=> float(11.6765481) ["zoom"]=> int(13) ["place_id"]=> string(27) "ChIJn_zbj5W9UkYR-uG_cgCXEuU" ["name"]=> string(27) "Saltø Skovbegravelsesplads" ["street_number"]=> string(3) "621" ["street_name"]=> string(12) "Karrebækvej" ["city"]=> string(8) "Næstved" ["post_code"]=> string(4) "4700" ["country"]=> string(7) "Danmark" ["country_short"]=> string(2) "DK" }

Saltø Skovbegravelsesplads, Karrebækvej, Næstved, Danmark

array(10) { ["address"]=> string(26) "6M4F+XRV Næstved, Danmark" ["lat"]=> float(55.2074875) ["lng"]=> float(11.6745469) ["zoom"]=> int(14) ["place_id"]=> string(27) "GhIJFmpN846aS0ARgjwWNl5ZJ0A" ["name"]=> string(17) "6M4F+XRV Næstved" ["city"]=> string(8) "Næstved" ["post_code"]=> string(4) "4700" ["country"]=> string(7) "Danmark" ["country_short"]=> string(2) "DK" }

6M4F+XRV Næstved, Danmark

array(10) { ["address"]=> string(26) "6M4F+VQP Næstved, Danmark" ["lat"]=> float(55.2072125) ["lng"]=> float(11.6744531) ["zoom"]=> int(14) ["place_id"]=> string(27) "GhIJRGlv8IWaS0ARI1-u6lFZJ0A" ["name"]=> string(17) "6M4F+VQP Næstved" ["city"]=> string(8) "Næstved" ["post_code"]=> string(4) "4700" ["country"]=> string(7) "Danmark" ["country_short"]=> string(2) "DK" }

6M4F+VQP Næstved, Danmark

array(12) { ["address"]=> string(57) "Borgnakke skoven isbutik, Karrebækvej, Næstved, Danmark" ["lat"]=> float(55.2074066) ["lng"]=> float(11.6754684) ["zoom"]=> int(14) ["place_id"]=> string(27) "ChIJsafXKZO9UkYRt6kO757CBp0" ["name"]=> string(24) "Borgnakke skoven isbutik" ["street_number"]=> string(4) "631A" ["street_name"]=> string(12) "Karrebækvej" ["city"]=> string(8) "Næstved" ["post_code"]=> string(4) "4700" ["country"]=> string(7) "Danmark" ["country_short"]=> string(2) "DK" }

Borgnakke skoven isbutik, Karrebækvej, Næstved, Danmark