Selsø Skovbegravelsesplads

Selsø Skovbegravelsesplads ligger i Østskoven ved Sønderby/Skibby, kun 40 minutters kørsel fra København via den nye Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord syd for Frederikssund. Der er ligeledes 40 minutters kørsel til skovbegravelsespladsen fra Roskilde, og 30 minutters kørsel fra Ølstykke.

I efteråret 2021 godkendte Frederikssund byråd aftalegrundlaget og vedtægt for at starte driften af en skovbegravelsesplads på Selsø i Østskoven ved Sønderby. I april 2022 kom den endelige godkendelse fra Kirkeministeriet, og det er nu muligt at få nedsat urner i den enestående natur ved Selsø Gods.

Selsø Skovbegravelsesplads er etableret i samarbejde mellem Selsø Gods, Frederikssund Kommune og Skovbegravelse ApS. Den daglige drift af skovbegravelsespladsen varetages af Selsø Gods og Skovbegravelse ApS.

Østskoven

Østskoven ligger i den sydøstlige spids af Horsnherred – på halvøen mellem Roskilde Fjord og Isefjorden, ved øen Eskilsø. Østskoven er en del af Nationalparken Skjoldungernes Land, og ligger lige ud til Roskilde Fjord med Roskilde Domkirke i horisonten på den anden side af fjorden. I det sydøstlige hjørne af Østskoven er der udtaget ca. 7,5 ha til skovbegravelsespladsen, som består af hovedsagelig ca. 80 år gamle og flotte bøgetræer. Skovbegravelsespladsen grænser mod syd op til strandenge som afgræsses, og hvor næsten samtlige af fjordens fuglearter yngler.

På kortet nedenfor ses skovarealet som er udlagt til skovbegravelsesplads, samt angivelser af indgang og parkering.

Østskoven hører under Selsø-Lindholm Gods, og drives som traditionelt land- og skovbrug under Selsø-Lindholm Gods i 10. generation. Skoven er en fredskov og tidligere udpeget til Natura 2000 område – et område der indeholder bevaringsværdig og interessant flora og fauna. Der er jf. skovloven adgang til skoven på stier og veje fra kl. 06.00 til solnedgang. På skovbegravelsespladsen er det muligt at bevæge sig frit, dog med respekt for de nedsatte urner og for dem som har valgt skoven deres sidste hvilested.

Oplev skoven

Arrangementer

Vi afholder løbende fremvisninger af urneskoven, hvor vi giver en introduktion til Skovbegravelse, fortæller om de forskellige gravstedstyper omkring træerne og historien bag skovbegravelser og Selsø-Lindholm Gods.

Privat fremvisning

Private fremvisninger kan altid aftales, eksempelvis hvis tidspunktet for de åbne guidede fremvisninger ikke passer dig. Hvis du står med et dødsfald, anbefaler vi altid, at der tages kontakt med henblik på at aftale et tidspunkt for en privat fremvisning

På egen hånd

Det er selvfølgelig muligt at reservere, erhverve og forhåndserhverve gravsteder i forbindelse med guidede og private fremvisninger. Det er også muligt at udforske skoven på egen hånd, og derigennem udvælge én gravplads. Her skal du blot være særlig opmærksom på trænummer.

Kontakt

Adresse

Selsø Skovbegravelsesplads
Skovvejen 36B
4050 Skibby

Parkering

 Få praktisk information om parkering, toiletforhold, færdsel i Østskoven, mindesammenkomst, mv., på Selsø Skovbegravelsesplads.

Klik herunder.

Skovvejen 36b, Skibby, Danmark

P3M6+X4M Skibby, Danmark

Selsøvej 28, Skibby, Danmark

Træer og priser

På denne side kan man se de forskellige kategorier af urnegravsteder og træer på Selsø Skovbegravelsesplads, samt priser for gravsteder, reservationer, forlængelser mv. Det er samme pris uanset medlemskab af den danske folkekirke. Print eller download prisblad her.

Enkelt plads

Reservation 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 6.900 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Dobbelt plads

Reservation 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 13.800 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse 20.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse 27.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).
Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:
1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Billeder fra Østskoven

Herunder kan du se billeder fra Østskoven ved Sønderby/Skibby. Klik på billedet for at se det i stor version.

Afspil video

Omtale

Det er en dejlig tanke at blive forenet med et træ. Der er virkelig meget symbolik i det, og så ligger man der til evig tid, på en kirkegård bliver gravstedet formentlig på et eller andet tidspunkt nedlagt.

dette er omtale 2 tekst

Dette er omtale 3 tekst

Selsø Skovbegravelse

Vælger man at reservere eller erhverve et urnegravsted på skovbegravelsespladsen, så kan man være forvisset om at der er tale om en investering, som der er skabt et godt grundlag for. En del af aftalen mellem Selsø-Lindholm Gods og Frederikssund Kommune er nemlig, at Frederikssund Kommune kun må opsige forpagtningsaftalen med 100 års varsel. Dette tilføjer en dimension af evighedsprojekt over skovbegravelsespladsen, og skal samtidig sikre at gravpladsen vil være et aktiv for mange kommende generationer.

Selsø-Lindholm Gods

De første kendte kilder vedrørende Selsø er fra 1288, hvor etablissementet var ejet af Roskilde Bispesæde.

I 1721 blev Selsø købt af en af landets største jordbesiddere, Christian Ludvig Scheel von Plessen. Det gamle renæssanceslot blev i perioden 1728-34 ombygget efter tidens normer og stil, og tog sig herefter ud som et tidssvarende barokanlæg. Det er stadig denne hovedbygning der står på grunden i dag, og som nu er fredet.

I dag er det 9. generation, der driver Selsø-Lindholm Gods i skikkelse af Johann-Philip
Baron von Malsen-Plessen, hustruen Alexa og parrets fire børn.

Godsets 560 hektar landbrugsjord er bortforpagtet hvorfra der drives traditionelt landbrug. Herudover tæller godsets drift bl.a. boligudlejning, jagt, brændesalg og juletræssalg.

Herregårdsmuseet Selsø Slot blev etableret i godsets hovedbygning i 1970erne.

I forbindelse med etableringen af skovbegravelsespladsen udtalte godsejer og baron Johann-Philip von Malsen-Plessen: ”Fra godsets side er en skovbegravelsesplads noget, vi gerne vil lægge navn til. Det er en fantastisk måde at afslutte livet på, og et vidunderligt sidste hvilested. Samtidig er det et skønt sted for pårørende, til at kunne gå en tur og mindes sine elskede.” I samme instans leder godsejer von Malsen-Plessen opmærksomheden hen på den store udbredelse af skovbegravelsespladser i Tyskland, hvor det har været et kendt og populært alternativ til kirkelige begravelser i over 20 år. Johann-Philip von Malsen-Plessen ser det samme potentiale i de danske skove.