Vejstrupgaard Skovbegravelsesplads Ådalskoven

De to skovbegravelsespladser på Sydfyn er etableret i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Vejstrupgaard Gods og Skovbegravelse Administration.

Godsejer Anders Christian Halberg vil stå for den daglige drift af de to skovbegravelsespladser i Ådalskoven og Strandskoven.

Vejstrupgaard Skovbegravelsesplads er opdelt i Ådalskoven og Strandskoven.

Ådalskoven

Vejstrupgaards to skovbegravelsespladser er beliggende i Strandskoven ud til det sydfynske øhav med udsigt til Langeland, og i den fredfyldte og idylliske Ådalskov.

Strandskovens skovbegravelsesplads ligger for enden af Strandvejen, når man kommer kørende fra Vejstrup, hvor vejen slår et 90 graders sving mod højre. Fra Strandskoven er der 3 km til Vejstrup.

Ådalens skovbegravelsesplads ligger i skoven mellem Vejstrup og Skårup, 8 km uden for Svendborg mod Nyborg. Skovbegravelsespladsen er beliggende ca. 25 km udenfor Nyborg og 30 km fra Ringe.

Mindeplaketter på træerne

Som noget ganske særligt ligger den ene del af Vejstrupgaard Skovbegravelsesplads, Strandskoven, helt ud til havet. Denne særlige kystnære placering betyder, at der ikke må placeres elementer, der ikke naturligt forefindes i skovstykket. Det er således ikke muligt at lægge en mindeplade i skovbunden.
Vi tilbyder i stedet, at man kan få hængt en lille mindeplakette på træet med afdødes navn og datoer. Mindeplaketterne hænges umiddelbart under nummerskiltet på træet, mod nord.
Mindeplaketterne skal bestilles via Skovbegravelse Administration og Vejstrupgaard sørger efterfølgende for, at de bliver sat på træerne. Ved den fjerde mindeplakette på det samme træ samler vi navne og datoer på én større og ny plakette.

Træer og priser

På denne side kan man se de forskellige kategorier af urnegravsteder og træer på Vejstrupgaard Skovbegravelsesplads, samt priser for gravsteder, reservationer, forlængelser mv. Det er samme pris uanset medlemskab af den danske folkekirke.

Enkelt plads

Reservation 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 5.900 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Dobbelt plads

Reservation 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 11.800 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse 17.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse 23.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).
Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:
1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Billeder fra Ådalskoven og Strandskoven

Herunder kan du se billeder fra Ådalskoven og Strandskoven ved Vejstrupgaard Gods. Klik på billedet for at se det i stor version.

Brochurer og priser

Omtale

”Jeg kan godt lide tanken om, at man nedsætter sin urne i skoven, og synes egentligt, det er en naturlig overvejelse at gøre sig som et alternativ til for eksempel at få spredt sin aske i havet. Og da skoven i forvejen er et sted, hvor der hersker meget ro, og hvor man finder sjælero, synes jeg, at det passer godt sammen med at kunne blive bisat der.”

– Anders Christian Halberg, godsejer ved Vejstrupgaard

dette er omtale 2 tekst

Dette er omtale 3 tekst

Vejstrupgaard Gods

Det 200 hektar store Vejstrupgaard Gods blev opført i 1754 og gennemgik en større ombygning i 1789, hvor der bl.a. blev føjet et ekstra stokværk og seks zinkdækkede kupler på den i dag fredede hovedbygning. Kuplerne blev igen fjernet i 1842 i forbindelse med en ombygning.

Oprindeligt var godset en hovedgård, og den første ejer jf. kilder kan dateres tilbage til 1473. I 1581 overgik Vejstrupgaard Gods fra Kronen til privateje.

Hovedbygningen, der er en enkeltfløj, har i dag to stokværk over en høj kælder. Tagkonstruktionen er dækket af rødt tegl. Nord for godsets hovedbygning ligger avlsgården og mod syd en stor have.

Til Vejstrupgaard Gods hører Vejstrup Mølle, hvor der er offentlig adgang. Den oprindelige mølle blev opført i 1500-tallet, mens den nuværende mølle i bindingsværk stammer fra 1838.

De to skovområder hvor skovbegravelsespladserne er lokaliseret er begge fredskov, og der er adgang for offentligheden fra kl. 6:00 til solnedgang. Man kan frit bevæge sig rundt på skovgravpladsen så længe man respekterer, at man færdes på en urnegravplads.