Økologisk og bæredygtig begravelse

En af grundtankerne bag etableringen af skovgravpladser og muligheden for en skovbegravelse, er at efterkomme den stigende efterspørgsel om en naturlig, enkel og personlig men også en bæredygtig urnebegravelse i smukke omgivelser, som netop skoven tilbyder.

Ønsket om en økologisk begravelse kan imødekommes, idet der udelukkende er tale om nedsættelse af biologisk nedbrydelige urner i skoven, og at man på en naturlig måde bliver en del af skoven og forenet med træet, som man har valgt som sit sidste hvilested. Skoven tilgodeser med sit mangfoldige økosystem, ønsket om en økologisk og bæredygtig begravelse for afdøde.

Hvordan passes skovgravpladsen?

Der er ingen løbende vedligehold eller pasning af skovgravstederne. Skovgravpladserne er oftest beliggende i fredskov og er derfor underlagt helt naturlige forhold og skovlovens regler. Vedligehold og pasning varetages af naturen selv og det er derfor skovens naturlige flora og årstidernes gang, der sætter sit præg på skovbunden på gravpladsen. Man må derfor heller ikke plante blomster eller anden vækst i skoven, men man må lægge en diskret og neutral mindeplade.

Vi forventer ikke, at der vil være noget behov for at anvende hverken gødning eller pesticider på skovgravpladserne. Men da det er nyt koncept i Danmark og vi endnu ikke kender alle potentielle komplikationer ved opretholdelsen af en skovgravplads, kan det forekomme, at der vil blive anvendt en lille mængde gødning, eksempelvis i forbindelse med nyplantede træer – her vil det blive tilstræbt at anvende naturlig gødning. Der er heller ingen forventning om anvendelse af pesticider og manuelt arbejde vil blive prioriteret.

Alle, der ønsker det, kan erhverve sig et bæredygtig og miljøvenligt gravsted i skoven samt lave en forhåndreservation til enten en enkelt plads – dobbelt plads eller et familietræ.

Vi står gerne til rådighed på tlf.: +45 4290 9062 eller på mail: info@skovbegravelse.dk, hvis man har spørgsmål eller vil forhøre sig om mulighederne for en skovbegravelse.