Flytning af urne

Ønskes afdødes aske flyttet til skovbegravelsesplads? Så kan du bestille en flytning via nedestående link.

Praktikken ved en urneflytning

Overvejes det at få en urne flyttet, eller er der overvejelser om at et gravsted skal nedlægges, måske på grund af vedligehold eller fordi gravstedet ikke længere besøges, og at det måske alligevel ikke føles helt rigtigt at nedlægge gravstedet, så er det måske en løsning at få asken/urnen flyttet til en skovgravplads. Her er der mulighed for et gravsted under træernes kroner, uden løbende vedligehold. Nedenfor er der nogle gode råd og vejledning omkring reglerne i sådanne situationer.

At få en urne nedsat på en skovgravplads er et relativt nyt fænomen, men ikke desto mindre meget populært. Der er nogle enkelte krav, som skal opfyldes bl.a. til valg af urne.

  • Urnen skal være af biologisk nedbrydeligt materiale
  • Der må ikke lægges blomster eller tændes lys
  • Der kan ikke opsættes gravsten, men der kan lægges en flad mindeplade i skovbunden

Hos Skovbegravelse Administration beskæftiger vi os med urnenedsættelser i skoven og formidling heraf. På Skovbegravelse.dk kan man forhåbentlig finde alle de informationer som man har brug for, og man er altid velkommen til at kontakte os.

Der gælder en lang række love og regler i forbindelse med flytning af en kistebegravet, primært på grund af sundhedsmæssige risici ved flytningen og det kan derfor være meget svært at få lov til. Det er nemmere at få tilladelse til flytning af en urne. Tilladelsen kan gives af kirkegårdsbestyrelsen bl.a. under hensyn til gravfreden af de eventuelle omkringliggende begravede. Når man først har fået tilladelse til flytning, kan man få urnen nedsat på en skovgravplads i en biologisk nedbrydelig urne. Prisen er den samme som ved erhvervelsen af et gravsted og en normal urnenedsættelse på

Flytning af urne

Flytning af gravsted er ikke unormalt

 Det kan være en ikke ønsket placering af urnegravstedet, manglende mulighed for fornyelse af gravstedet, flytning af bopæl, eller de løbende vedligeholdelsesforpligtigelser ved et kirkegårdsgravsted, som kan ligge til grund for at bede om:

  • Tilladelse til at få flyttet en afdøds urne til eksempelvis en skovgravplads

Der er også nogle som fortryder, at urnen med afdøde er blevet nedsat i fællesgraven. Det kan oprindeligt have været båret af et ønske fra afdøde om, ikke at ligge de efterladte til last med vedligehold af et gravsted. Senere erkender man som efterladt måske, at man mangler et sted at sørge og vide præcist hvor urnen er placeret. 

Regler for flytning af urne

Tilladelsen vil normalt blive givet af Kirkegårdsbestyrelsen eller Kirkegårdsadministrationen. Hvis tilladelsen ikke gives indledningsvis kan det kræve, at man søger Provstiudvalget om tilladelse. En række omstændigheder udløser normalt mulighed for urneflytning:

  • Hvis afdødes ønske om begravelsessted ikke er efterkommet
  • Hvis urnen fejlagtigt er nedsat et forkert sted

En række andre faktorer kan også udløse tilladelse for flytning – f.eks.:

  • Hvis nærmeste pårørende skifter bopæl efter dødsfaldet
  • Hvis urnen ønskes flyttet til en fællesgrav

Her link til statens vejledning på retsinformation.dk om flytning af lig og urner: Vejledning om flytning af lig og urner\n(Til biskopper og kirkegårdsbestyrelser) (retsinformation.dk)

Af punkt 8 i vejledningen fremgår det bl.a. at det vil være rimeligt at give tilladelse til en urneflytning, hvis de efterladte eksempelvis har skiftet adresse: “Af hensyn til gravfreden bør der i andre tilfælde vises mere tilbageholdenhed med hensyn til flytning af jordfæstede urner. Det vil dog efter omstændighederne være rimeligt at imødekomme et ønske om flytning af en urne, hvis de nærmeste pårørende har skiftet bopæl efter dødsfaldet, og urnen ønskes flyttet til en kirkegård i nærheden af den nye bopæl. Ligeledes vil det kunne være rimeligt at imødekomme et ønske om flytning af en urne til en fællesgrav eller til et familiegravsted på samme eller anden kirkegård.”

Det kan være svært at få godkendt en urneflytning fra fællesgraven og nogle kirkegårde tillader først dette efter den indledningsvise fredningsperiode på 10 år er udløbet. Ønsker man en urneflytning før udløbet af fredningsperioden og ikke får tilladelsen, kan man forsøge at søge om tilladelse ved Kirkeministeriet.

Skovbegravelse – et smukt og mindeværdigt sidste hvilested for afdøde – en løsning som flere og flere vælger at gøre brug af. Kontakt Skovbegravelse Administration for nærmere information om mulighederne for et skovgravsted. Kontakt os på tlf. 42 90 90 62 eller på mail info@skovbegravelse.dk