Petersgaard Skovbegravelsesplads

I maj 2018 ansøgte godsejer Anne Sophie Iuel hos Vordingborg Kommune om tilladelse til etablering af en skovbegravelsesplads i den fascinerende bøgeskov Vintersbølle Skov nær godset. Herefter fulgte en længere godkendelsesproces hos først kommunen, og sidenhen Kirkeministeriet, inden Petersgaard Skovbegravelsesplads officielt kunne åbne for urnenedsættelser i november 2020. Skovarealet, der er udstukket til skovbegravelsesplads, er på 2 hektar. Petersgaard Skovbegravelsesplads er beliggende knap 15 km fra Vordingborg.

Vordingborg Kommune har det overordnede ansvar for tilsyn med skovbegravelsespladsen, og Petersgaard Gods varetager den daglige drift i samarbejde med Skovbegravelse Administration.

Vintersbølle Skov

På Vintersbølle Skovs godt 120 hektar vrimler det med levn fra fortiden. Det er i sandhed en sagnomspunden dansk skov, som Valdemar Atterdag brugte til sine vildsvinejagter, da han boede på Vordingborg Slot. Når man går tur i skoven, støder man på flere historiske mindesmærker, samt tydelige spor efter de fem vandmøller som skovens å engang drev. Skoven rummer syv stendysser, hvoraf den mest kendte er langdyssen på Valdemars plads med Valdemarstenen. Her fortæller sagnet, at fordybningen i stenen er sat af hoven på Kong Valdemars hest under hans vilde ridt gennem skoven.

Vintersbølle Skov er dramatisk terræn med kløfter og slugter hvor åen bruser gennem skoven, forbi Beværterhuset og ud på engen ved Blegen og videre ud i Storstrømmen. Midt på skovens 1,5 km lange kyststrækning ligger den store sydvendte eng, som kaldes for Blegen. Navnet refererer tilbage til den tid, hvor den femte, og sidste, vandmølle lå for toppen af engen og drev vaske- og rullemaskinerne på stedets blegeri. Her drev Kjøngs Fabrik blegeri og væveri fra 1800 og helt frem til 1906. Siden da har skoven været en del af det Petersgaardske Skovdistrikt og ejet af familien på Petersgaard.

Anne Sophie Iuel er forståeligt nok begejstret for beliggenheden med udsigt til bølgerne og omgivelserne i det skønne skovområde nær kysten. ”Beliggenheden er magisk. Skoven grænser op til Ulvsund, med en 1,5 km lang kyststrækning, hvorpå dette skovstykke ligger – med høje ranke bøge med udsigt til vandet. Her kan man opleve alt – lige fra forårets anemonetæppe til den stiveste efterårsstorm og den smukkeste solskinsdag. Man føler sig fuldstændig i naturens vold. Derfor er der også mange, der med det samme falder for stedet og ønsker det som et sidste hvilested,” udtaler Anne Sophie Iuel.

Oplev skoven gennem følgende muligheder

Arrangementer

Vi afholder løbende fremvisninger af urneskoven, hvor vi giver en introduktion til Skovbegravelse, fortæller om de forskellige gravstedstyper omkring træerne og historien bag skovbegravelser og Petersgaard Gods.

Privat fremvisning

Private fremvisninger kan altid aftales, eksempelvis hvis tidspunktet for de åbne guidede fremvisninger ikke passer dig. Hvis du står med et dødsfald, anbefaler vi altid, at der tages kontakt med henblik på at aftale et tidspunkt for en privat fremvisning

På egen hånd

Det er selvfølgelig muligt at reservere, erhverve og forhåndserhverve gravsteder i forbindelse med guidede og private fremvisninger. Det er også muligt at udforske skoven på egen hånd, og derigennem udvælge én gravplads. Her skal du blot være særlig opmærksom på trænummer.

Kontakt

Adresse

Petersgaard Skovbegravelsesplads
Strandgaardsvej 32
4760 Vordingborg

Parkering

 Klik nedenfor og find en række nyttige oplysninger vedrørende parkering, toiletforhold og mulighed for afholdelse af mindesammenkomst hos Petersgaard Skovbegravelsesplads.

Petersgaard Skovbegravelse, Strandgaardsvej, Vordingborg, Danmark

Dehnshytten, Strandgaardsvej, Vordingborg, Danmark

Træer og priser

 På denne side kan man se de forskellige kategorier af urnegravsteder og træer på Petersgaard Skovbegravelsesplads, samt priser for gravsteder, reservationer, forlængelser mv. Det er samme pris uanset medlemskab af den danske folkekirke.

Enkelt plads

Reservation 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 5.900 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Dobbelt plads

Reservation 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 11.800 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse 17.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse 23.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).
Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:
1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Billeder fra Vintersbølle Skov

Herunder kan du se billeder fra Vintersbølle Skov ved Petersgaard Gods. Klik på billedet for at se det i stor version.

Brochurer og priser

Omtale

Det er en dejlig tanke at blive forenet med et træ. Der er virkelig meget symbolik i det, og så ligger man der til evig tid, på en kirkegård bliver gravstedet formentlig på et eller andet tidspunkt nedlagt.

dette er omtale 2 tekst

Dette er omtale 3 tekst

Petersgaard Skovbegravelse

Det er især i skoven at årstidernes skiften er udtalt. Når bøgen sætter grønne knopper og hele skoven bliver indhyllet i et lysegrønt skær, og anemonerne pibler frem fra deres vintersøvn og svøber skovbunden ind i et hvidt slør.

Det skovstykke der er valgt til skovbegravelsesplads, er et klassisk bøgestykke med enkelte ege og graner. Bøgetræerne er kun 40 år gamle og kan således blive stående flere århundreder. Bøgestykket ligger direkte ud til stranden hvor der er udsigt til Vordingborg by, de to Storstrømsbroer og Falster. Skoven har et stort stisystem, der muliggør lange og spændende gåture.

Vintersbølle Skov er, ligesom de fleste andre højskove i Danmark, beskyttet af Skovforordningen af 1805 og således et fredskovspligtigt område. Der er jf. skovloven offentlig adgang til skoven året rundt på faste veje og stier fra kl. 6.00 til solnedgang. På det skovstykke hvor der er skovbegravelsesplads, kan besøgende bevæge sig frit med respekt for, at der er nedsat urner på området. Det er muligt at besøge skovbegravelsespladsen på egen hånd eller ved at deltage i de guidede ture der løbende afholdes.  Læs mere om besøg på skovbegravelsespladsen her.

Da skoven er fredskov og flittigt besøgt, skal trafikken holdes til et minimum.  Læs mere om parkeringsforhold her.

Er man interesseret i at reservere eller erhverve et skovgravsted, så kan man se træer og priser på denne side, og her kan man også forhåndsreservere og bestille.

Mindeplaketter på træerne

Som noget ganske unikt ligger Petersgaard Skovbegravelsesplads helt ud til havet. Denne særlige kystnære placering betyder, at der ikke må placeres elementer, der ikke naturligt forefindes i skovstykket. Det er således ikke muligt at lægge en mindeplade i skovbunden. Vi tilbyder i stedet, at man kan få hængt en lille mindeplakette på træet med afdødes navn og datoer. Mindeplaketterne hænges umiddelbart under nummerskiltet på træet, mod nord. Mindeplaketterne skal bestilles via Skovbegravelse Administration og Petersgaard sørger efterfølgende for, at de bliver sat på træerne. Ved den fjerde mindeplakette på det samme træ samler vi navne og datoer på én større og ny plakette.

Petersgaard Gods

Petersgaard blev oprettet som herregård i 1774 af købmanden Peter Johansen. Tidligere var gårdens jord en del af det sydsjællandske ryttergods. Petersgaards nuværende hovedbygning blev opført mellem 1776 og 1780 af Peter Johansen. En sidefløj blev senere tilføjet i 1850. Mellem 1886 og 1938 iværksatte Ida Marie Suhr, daværende ejer, et stort renoverings- og forbedringsarbejde på Petersgaard.

Hovedbygningen er en grundmuret bygning i nyklassicistisk stil i to etager.

Anne Sophie Iuel overtog Petersgaard Gods i 2016 efter sin far Peter Iuel, der havde været indehaver af godset siden 1972. I 2018 blev der hos Vordingborg Kommune ansøgt om tilladelse til at anlægge en skovbegravelsesplads i Vintersbølle Skov ved Petersgaard Gods. Som nævnt, åbnede skovbegravelsespladsen officielt i november 2020.

Foruden skovbegravelsespladsen tæller aktiviteterne og driften på Petersgaard Gods bl.a. skovdrift, jagt, landbrug og boligudlejning.