Hostrup Skovbegravelsesplads

I april 2020 godkendte Skive Kommune, at der kunne anlægges en skovbegravelsesplads i den smukke bøgeskov tæt ved Hostrup Hovedgaard. I november 2020 kom den endelige godkendelse fra Kirkeministeriet. Hermed startede arbejdet med at klargøre området. I februar 2021 kunne Hostrup Skovbegravelsesplads officielt åbne. Hermed var skoven åben for urnenedsættelser, reservation og forhåndserhvervelse af gravsteder. Etableringen af skovbegravelsespladsen blev udøvet i et samarbejde mellem Skive Kommune og Hostrup Hovedgaard. Den daglige drift af skovbegravelsespladsen bliver forestået af Hostrup Hovedgaards ejere, ægteparret Jonna og Anders Ahrenfeldt.

Skovbegravelsespladsen er beliggende omtrent 17 km vest for Skive, og består af stor bøgeskov på ca. 2 ha med store smukke bøgetræer, der er helt op til 100 år gamle. Her er skovbegravelsespladsen placeret med Limfjorden og dens strande i horisonten mod vest og udsigt ud til Sønder Lem Vig mod syd. Sønder Lem Vig er en del af et naturbeskyttet område med ”Natura 2000” status. Hensigten er at beskytte bestemte vilde naturtyper eller arter som enten er sjældne, truede eller karakteristiske for et landområde. Læs evt. mere om Natura 2000  her  eller om selve begrundelsen for denne status af området Sønder Lem Vig og Geddal Standenge  her.

Området ved Hostrup Skovbegravelsesplads

Hostrup Skovbegravelsesplads er  fredskov, ligesom de fleste andre skovbegravelsespladser. Fredskov er en vigtig del at den danske naturbevarelse. Fredskovspligten blev indført som beskyttelse af den tilbageværende skovbestand for over 200 år siden. Det blev således besluttet ved lov, at skov som blev underlagt fredskovpligt, altid skal bevares som skov. Der vil således blive plantet nye træer for de træer, der fældes, går ud eller som vælter i storm. Fredskov udgør en optimal ramme for en skovgravplads, idet træerne bliver bevaret meget længere end ved traditionel skovdyrkning. Dette gavner såvel biodiversiteten som habitater for dyr og planter, ligesom det også er en fordel i forhold til CO2-bindingen. Vil du læse mere om hvad fredskov er? Så har vi lavet en spændende og mere dybdegående artikel, som du kan læse her.

Det kan også nævnes, at der i samme skovområde er gravhøje fra den tidlige bronzealder. I flere tusinde år har der således været tradition for begravelser på dette sted. Med skovbegravelsespladsens placering kan denne tradition nu føres videre i skoven.

Kontakt

Adresse

Hostrup Skovbegravelsesplads
Sdr. Lemvej 42
7860 Spøttrup

Parkering

Via nedenstående link finder information vedrørende parkeringsforhold, toilet og mulighed for afholdelse af mindesammenkomst på Hostrup Skovbegravelsesplads.

Hostrup Skovbegravelsesplads, Sdr. Lemvej, Spøttrup, Danmark

Sønder Lemvej 42, Spøttrup, Danmark

HQ87+CG2 Spøttrup, Danmark

Træer og priser

 På denne side kan man se de forskellige kategorier af urnegravsteder og træer på Hostrup Skovbegravelsesplads, samt priser for gravsteder, reservationer, forlængelser mv. Det er samme pris uanset medlemskab af den danske folkekirke.

Enkelt plads

Reservation 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 6.900 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Dobbelt plads

Reservation 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 13.800 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse 20.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse 27.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).
Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:
1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Billeder fra bøgeskoven på Sdr. Lemvej ved Hostrup

Herunder kan du se billeder fra bøgeskoven og området hvor skovbegravelsespladsen ligger. Klik på billedet for at se det i stor version.

Brochurer og priser

Omtale

Det er en dejlig tanke at blive forenet med et træ. Der er virkelig meget symbolik i det, og så ligger man der til evig tid, på en kirkegård bliver gravstedet formentlig på et eller andet tidspunkt nedlagt.

dette er omtale 2 tekst

Dette er omtale 3 tekst

Hostrup Skovbegravelse

Bøgeskoven på Sdr. Lemvej har i tidligere tider lagt grund til begravelser. En gravhøj fra den ældre bronzealder (3000 – 1200 f.Kr.) ligger øverst på marken med udsigt ud over Venøbugt. Gravhøjen blev fredet i 1911, og nu med Hostrup Skovbegravelsesplads i selvsamme skovområde føres en tradition videre, som trækker tråde 5000 år tilbage i historien.

Hostrup Hovedgaard har længe været åbnet op for offentligheden, dels via stisystemet ned mod Sdr. Lem Vig, og dels via offentlig adgang til naturlegepladsen ved Hostrup Hovedgaard samt til gangbroen over ellesumpen ved forpagterboligen.

Som en ekstra dimension til skovbegravelsespladsen har parret bedt den meget anerkendte kunstner Poul E. Nielsen om at lave et kunstværk, hvis formål er at illustrere både skovbegravelsespladsen og bronzealderhøjen. Dette kunstværk skal opstilles ved indgangen til skovbegravelsespladsen, sammen med et kunstværk, Poul E. Nielsen tidligere har lavet til parret, som forestiller en rørdrum udført i jern. Desuden vil der på parkeringspladsen ved indgangen blive opsat en flad marksten, hvor man kan lægge blomster, der var tiltænkt et gravsted.

Hostrup Hovedgaard

Hostrup Hovedgaard er en gammel herregård, som stammer fra 1444. Hovedbygningen er fra 1741.

Jonna Ahrenfeldts forældre (Marie og Poul Bisgaard) købte i 1968 Hostrup Hovedgaard af overlæge Hammerich Damm, som var overlæge på Skive Sygehus. I årene herefter var hovedbygningen sammen med landbrugsjorden bortforpagtet. I efteråret 1996 nedbrændte den trelængede gård, der omkransede hovedbygningen, og der forestod herefter et større oprydningsarbejde. Året efter, i 1997, blev landbrugsdelen flyttet over på den anden side af vejen, og der blev opført en løsdriftsstald ved siden af forpagterboligen.

I 2007 blev der foretaget et generationsskifte, og gården overgik til datteren, Jonna, og hendes mand, Anders Ahrenfeldt. I årene 2008 – 2010 undergik både hovedbygningen og forpagterboligen en total – men meget nænsom – renovering, og stedet blev nyindrettet med sans for stil og traditioner til afholdelse af fester og arrangementer med mulighed for overnatning. Med sin beliggenhed i landlig idyl, langt væk fra naboer og tæt på strand og skov, byder stedet på rige naturoplevelser.

Jonna og Anders har nu holdt ”fester med overnatning” i lidt over 10 år. Det er især bryllupper, runde fødselsdage og familiearrangementer, der bliver holdt på Hostrup Hovedgaard. Hovedbygningen rummer festlokaler til ca. 70 gæster, og derudover er der 22 dobbeltværelser – fordelt på hovedbygningen, det tilstødende ”Marius’ hus” og forpagterboligen. Konceptet er, at man selv står for at arrangere sin fest, og man lejer således stedet fra fredag til søndag. På den måde har man en dag til at forberede festen, en dag til at afholde festen, og en dag til at rydde op efter festen.

Jonna og Anders vil fremover også rigtig gerne afholde mindesammenkomster i forbindelse med en urnenedsættelse i bøgeskoven. Dette vil dog skulle indpasses afhængig af de eksisterende reservationer, parret har på fester.