Skovkirkegårde i Danmark

Artiklen omhandler:

Skovkirkegårde og skovbegravelsespladser

Flere og flere vælger at blive stedt til hvile under træernes rolige skygge – et sidste hvilested på en smuk og naturlig urnebegravelsesplads omgivet af træer og årstidernes gang. Læs her meget mere om at blive stedt til hvile under træernes kroner på indviet som uindviet jord. Her bliver du klogere på priser, regler, ceremonier og mulighed for valg af sted.

 1. Hvor er der skovkirkegårde og skovbegravelsespladser
 2. Hvad er forskellene på en skovkirkegård og en skovbegravelsesplads?
 3. Hvilke valgmuligheder udbydes på stedet?
 4. Hvordan er priser på reservationer, erhvervelse og forlængelse?

Overblik over skovkirkegårde

Her kan du se en liste over de skovkirkegårde i Danmark, som du kan vælge imellem. Listen er dog ikke komplet. På sigt er det vores målsætning at udarbejde en komplet liste over alle danske skovkirkegårde, men til denne del har vi brug for lidt hjælp.

Kan du se på listen, at vi mangler at tilføje en skovkirkegård, som du kender til, vil vi sætte stor pris på, hvis du vil indsende billeder* og adresse, samt eventuel et link til skovkirkegården. Så sørger vi for, at skovkirkegården vil blive tilføjet i listen.

Forskellen på en skovkirkegård og en skovbegravelsesplads

Den korte definition er som følger:

Et kirkegårdsafsnit med udbredt træpopulation og indviet jord betegnes ofte som en skovkirkegård, hvor en skovbegravelsesplads eller urnebegravelsesplads i skoven er i rigtig skov og ikke-indviet jord. Skovbegravelsespladserne er etableret i et nøje udvalgt stykke af et større skovdistrikt. Skovkirkegårdene er under kirken og bestyres som de fleste kirkegårde af et menighedsråd.

Skovbegravelsespladserne er alle kommunale og under kommunalt tilsyn. Indtil videre findes der dog to typer skovbegravelsespladser, enten er de etableret i kommunalt ejet skov og administreret af kommunen/de kommunale kirkegårde og er anonyme eller også er de etableret i privatejet skov i et samarbejde mellem den respektive kommune, skovejer og eksempelvis Skovbegravelse Administration. Her er gravstederne ikke anonyme, man kan selv vælge træet og gravstedet og urnenedsættelsen kan gennemføres og overværes af de pårørende.

Find en skovbegravelsesplads

Ønsker du at undersøge om et gravsted i skoven er det rette for dig eller jer, så deltag i en åben guidet fremvisning, de ses her: Fremvisninger og arrangementer af skovbegravelsespladser i Danmark

Det er også muligt at aftale en privat fremvisning, det kan gøres via mail eller telefon eller online her: Book en personlig fremvisning og kontakt os gerne ved spørgsmål.

Vi har skovbegravelsespladser følgende steder:

Kommende skovbegravelsespladser

 Lerbækgaard.

UNDER GODKENDELSE.

 Ny Dalsgaard, Kjellerup.

UNDER GODKENDELSE.

Læs mere her.

 Kallestrupgaard.

UNDER GODKENDELSE.

 Paradisbakkerne

Læs mere her

  Clausholm

Læs mere her

  Selsø.

Læs mere her.

 Stensballegaard

Læs mere her

 Øland

Læs mere her

  Kattrup, Jyderup

Læs mere her

  Ledreborg

Læs mere her

   Havnø, Hadsund

Læs mere her

   Margård, Otterup

Læs mere her

 Saltø

Læs mere her

 Rathlousdal.

Læs mere her.

 Hjedsbæk ved Støvring

Læs mere her

  Hostrup

Læs mere her

  Petersgaard

Læs mere her

   Vejstrupgaard.

Læs mere her.

Der kommer løbende flere lokationer på listen efterhånden som efterspørgslen vokser, se også listen her: Find en skovbegravelsesplads i nærheden af dig – få overblikket her

Træer og priser

Der er flere forskellige valgmuligheder afhængig af om det er en eller flere, der ønskes stedt til hvile med urnenedsættelse under ét og samme træ. Et urnegravsted reserveres eller erhverves for 10 år af gangen med mulighed for forlængelse. Først og fremmest skal der tages stilling til, hvor mange, der ønskes nedsat under det pågældende træ.

Her kan vælges imellem:

 • Enkelt urneplads
 • Dobbelt urneplads
 • Fler-familietræ
 • Familietræ

Læs mere om vores priser her.

Bisættelse/borgerlig ceremoni i skoven

Der er mulighed for afholdelse af afskedsceremoni med kisten også kaldet en borgerlig ceremoni i skoven på skovbegravelsespladserne, som alternativ til bisættelse fra en kirke eller en borgerlig ceremoni fra et kapel, ved bedemanden eller andetsteds. Detaljerne, herunder dato og tidspunkt aftales med bedemanden og Skovbegravelse Administration – kontakt os for yderligere information.

Overblik over skovbegravelsespladser i kommunale skove

 I Kohaveskoven ligger den første kommunale skovbegravelsesplads i Odense. Skovstykket blev plantet i 1945.

Læs mere her

 I Lykkeshøj Skov finder man nu en skovbegravelsesplads målrettet urnenedsættelse. Der er plads til ca. 900 urnegrave.

Læs mere her

Andre skovbegravelsespladser

 Skærbæk ved Fredericia

Læs mere her

 Kirkegården blev anlagt omkring 1930 og blev indviet i ca. 1940. Efter 2. verdenskrig blev tyske flygtninge begravet på stedet.

Læs mere her

 Østre Kirkegård blev indviet i 1967 og er i dag en skovkirkegård i Brande.

Gå til hjemmesiden her

Hyllested Skovkirkegård, som ligger udenfor Hyllested.

Læs mere her

  Esbjerg har nu fået en naturkirkegård nær Brillesøerne, som er mellem en række store, gamle bøgetræer.

Gå til hjemmesiden her

  Farum fik i 2013 anlagt en skovkirkegård til på Farum Sø.

Gå til hjemmesiden her

   Tæt på vejen til Fjellerup ligger den Skovkirkegård, som er en kontrast til den typiske danske kirkegård, hvor alt normalt er plejet og passet.

Læs mere her

 Fladbjerg Skovkirkegård

Læs mere her

   I Gentofte er der i dag 4 kirkegårde, som er placeret ude i naturen og åben for alle trosretninger.

Gå til hjemmesiden her

    Gilleje Kirkegård tilbyder et område som en skovkirkegård. Her er der forskellige muligheder ift. urnenedsættelser.

Gå til hjemmesiden her

    Skovkirkegården i Gladsaxe er et område med lavt plejeniveau og samtidig må man ikke ændre på anlægget.

Gå til hjemmesiden her

     I 2019 fik Greve Kirkegård to nye typer af urnegravsteder i eksisterende skov, hvor der nu er mulighed for at blive begravet i deres Skovkirkegård.

Gå til hjemmesiden her

     I 1978 blev skovkirkegården i Gråsten taget i brug. Der findes begravelser og bisættelser fra kapellet eller fra Gråsten Slotskirke.

Gå til hjemmesiden her

Skelund Kirke.

Læs mere her

      I 2015 blev den nye Skovkirkegård indviet af biskop Peter Fischer Møller. I dag er det et populært sted til urnenedsættelser i naturlige omgivelser.

Gå til hjemmesiden her

      I 2017 blev skovkirkegården i Vildbjerg tæt på Herning indviet.

Gå til hjemmesiden her

       Naturkirkegården i Holbæk er placeret i et kuperet naturområder og indeholder vilde blomster og en park med skulpturer.

Gå til hjemmesiden her

       Vestre Kirkegård i Horsens har 2 skovkirkegårde og blev indviet omkring 1970.

Læs mere her

Vær Skovkirkegård under Vær & Nebel Sogne ved Horsens.

Læs mere her

        Hvalsø Skovkirkegård er et område med naturen i fokus. Der er mulighed for nedsættelse af både kister og urner.

Læs mere her

        Skovkirkegården ved Humlebæk kirke er placeret ved Torpen Kapel og er et område med højt græs.

Læs mere her

         Skovkirkegården ved Høsterkøb kirke blev indviet helt tilbage i 1933.

Læs mere her

         Skovkirkegården blev indviet i 2015 og ligger syd for Haarby kirke.

Læs mere her

          Skovkirkegården i Juelsminde ligger i forlængelse af den almindelige kirkegård. Der er mulighed for urnenedsættelse, men ikke kister.

Læs mere her

          Østofte Kirkegård ved Maribo på Lolland, har en afdeling af kirkegården som er ved at blive til skovkirkegård.

Skovkirkegården i Østofte udvides efterhånden som gravsteder fra udstykningen i 50erne udløber. Der bliver plantet unge træer og planter, så der vil gå noget tid inden man kan se det endelige resultat, med skovbund og vilde planter.

Læs mere her

           Paarup Kirke, der ligger i Odense NV, har tilknyttet en skovkirkegård.

Skovkirkegården er etableret i kombination plæne og anlæg med bøgehæk som randbeplantning.

Læs mere her

           Skovkirkegården blev indviet i 2014 og indeholder løv- og nåleskov. Der er stor fokus på at den naturlige skov bevares.

Læs mere her

            Skovkirkegården i Struer ligger i et område med højt græs og træer af spidsløn og eg.

Læs mere her

 Der ankommer snart en ny skovkirkegård i Sønderborg ved Christianskirken.

Læs mere her

 Skovkirkegård i Mølholm sogn, ved Mølholm Kirke

Læs mere her

 Vi hjælper meget gerne med rådgivning omkring både valg af skovbegravelsesplads, ceremoni, urnenedsættelse og øvrige praktiske spørgsmål, der måtte melde sig i den forbindelse.

Vi træffes på tlf. 42 90 90 62 eller send os en mail på info@skovbegravelse.dk.

*Ved indsendelse af et eller flere billeder accepterer du at Skovbegravelse.dk har fuld rettighed til at benytte dine billeder på website og sociale medier.