Ny Dalsgaard Skovbegravelsesplads

Ny Dalsgaard Skovbegravelsesplads blev godkendt ved Kirkeministeriet i 2024, og gravpladsen er nu officielt åben. Ny Dalsgaard Skovbegravelsesplads er etableret i samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Ny Dalsgaards ejere, Jonna og Anders Ahrenfeldt, der også varetager den daglige drift af skovbegravelsesplads. Skovområdet ved den gamle gård, Ny Dalsgaard, ligger i udkanten af den midtjyske by Kjellerup, der er beliggende på en strækning imellem Viborg og Silkeborg.

Dalsgaard Skov

Dalsgaard Skov er privatejet, men der er offentlig adgang på ruter og stier fra kl. 06:00 til solnedgang. Dalsgaard Skov bærer præg af stor variation, da skovstykket både rummer over 200 år gamle egetræer og bøgetræer. Indtil etableringen af Skovloven i 1805, menes det at der har været skove med græssende kreaturer og svin i området. Efter indførslen af Skovloven blev der etableret skovdiger, der havde til formål at holde husdyr ude af skovområdet, så området på sigt ville kunne vokse til højskov. Det menes desuden at Dalsgaard Skov har aner helt tilbage til middelalderen.

Kontakt

Adresse

Ny Dalsgaard Skovbegravelsesplads
Illervej 2
8620 Kjellerup

Parkering

Illervej 2, Kjellerup, Danmark

Træer og priser

På denne side kan man se de forskellige kategorier af urnegravsteder og træer på Ny Dalsgaard Skovbegravelsesplads, samt priser for gravsteder, reservationer, forlængelser mv. Det er samme pris uanset medlemskab af den danske folkekirke.

Enkelt plads

Reservation 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 6.900 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Dobbelt plads

Reservation 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 13.800 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse 20.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse 27.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).
Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:
1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Billeder fra Dalsgaard Skov og Ny Dalsgaard

Her på siden kan du se billeder fra Dalsgaard Skov ved Ny Dalsgaard. Klik på billedet for at se det i stor version.

Brochurer og priser

Omtale

Skovbegravelsespladsen er beliggende i de smukkeste omgivelser. Det udvalgte skovområde formidler den helt perfekte stemning og ro. 

dette er omtale 2 tekst

Dette er omtale 3 tekst

Ny Dalsgaard Skovbegravelse

Træerne består hovedsageligt af imponerende 200 år gamle bøgetræer, i et smukt skovlandskab suppleret med stier og små skovsøer.

Ny Dalsgaard

Ny Dalsgaard ligger på et højdedrag øst for Dalsgaard Bæk og ådalen. Gården Ny Dalsgaards historie går tilbage til 1700-tallet, hvor den blev udstykket fra landsbyen Dalsgaard. Den nuværende hovedbygning fra 1840 blev bygget af herredsfogeden for tre herreder, som lå i området mellem Viborg, Silkeborg og Randers. I sin funktion af herredsfoged ønskede han at bo standsmæssigt. Ved opstart af byggeprojektet indkaldte herredsfogeden hjælp til at fremskaffe byggematerialer. Hovedbygningen fremstår i dag med sokkel og trapper af de originale kirkesten. Flere af de anvendte, tilhuggede kirkesten er op til to meter lange. Stuehuset er opført efter slesvigsk byggeskik. På gårdspladsen er der placeret en stor kampesten, hvor alle ejerne af Ny Dalsgaard er indgraveret. Ejerrækken tog sin begyndelse i 1794.

Jonna og Anders Ahrenfeldt driver i forvejen Hostrup Skovbegravelsesplads i Skive Kommune, og har derfor godt kendskab til driften af en skovbegravelsesplads. Med skovbegravelsespladsen ved Ny Dalsgaard får beboerne i og omkring Kjellerup midt imellem Viborg og Silkeborg nu også muligheden for at vælge en urnenedsættelse i naturen, tættere på bopælen.

Alle kan, uanset bopæl og trosretning, reservere eller erhverve et gravsted. Urnerne placeres rundt om de store træer på arealet.