Stensballegaard Skovbegravelsesplads

Stensballegaard Skovbegravelsesplads ved Horsens var den første skovbegravelsesplads, der blev etableret i privatejet skov i Danmark. Urnegravpladsen i den idylliske bøgeskov med udsyn til fjorden blev åbnet i januar 2018.

Stensballegaard Skovbegravelsesplads er etableret i et samarbejde mellem Stensballegaard Gods og Horsens Kommune. Den daglige drift af skovbegravelsespladsen varetages af Stensballegaard Gods og Skovbegravelse Administration.

Stensballegaard Skov

Stensballegaard Skov ved Horsens er privatejet under Stensballegaard Gods. Stensballegaard Skov var den første danske privatejede skov, hvor der blev etableret en skovbegravelsesplads. Skovstykket der er udliciteret til urnegravpladsen er på ca. 1,25 hektar i et flot naturområde præget af 100 år gamle bøgetræer.

I skoven er der to meget store og flotte marksten, der markerer afgrænsningen i hvert hjørne af begravelsespladsen. Gravpladsen ligger i forbindelse med en god skovvej og på en let skrånende bakke med kig mod Horsens Fjord.

Stensballegaard Skov er fredskov, og der er offentlig adgang til skoven. Man kan færdes på de anlagte veje og stiger i skoven fra kl. 6.00 til solnedgang og på skovbegravelsespladsen kan man færdes frit med respekt for at det er en gravplads.

Der afholdes løbende åbne guidede fremvisninger af skovbegravelsespladsen og diverse arrangementer og temaaftener. I forbindelse med disse begivenheder har man ligeledes mulighed for at reservere eller erhverve urnepladser ved et ønsket træ. Det er også muligt at booke en privat fremvisning.

Siden 1928 har Stensballegaard Gods været i Ahlefeldt-Laurvig slægtens ejerskab. I dag indehaves godset af Greve Jannik Ahlefeldt-Laurvig.

Driften på Stensballegaard Gods består i dag, udover skovbegravelse, bl.a. af udlejning af depotrum, golfbane, lejeboliger og selskabslokaler, kæledyrsbegravelse og salg af juletræer.

Se billeder fra skoven i  billedgalleriet.

Oplev skoven

Arrangementer

Vi afholder løbende fremvisninger af urneskoven, hvor vi giver en introduktion til Skovbegravelse, fortæller om de forskellige gravstedstyper omkring træerne og historien bag skovbegravelser og Stensballegaard Gods.

Privat fremvisning

Private fremvisninger kan altid aftales, eksempelvis hvis tidspunktet for de åbne guidede fremvisninger ikke passer dig. Hvis du står med et dødsfald, anbefaler vi altid, at der tages kontakt med henblik på at aftale et tidspunkt for en privat fremvisning.

På egen hånd

Det er selvfølgelig muligt at reservere, erhverve og forhåndserhverve gravsteder i forbindelse med guidede og private fremvisninger. Det er også muligt at udforske skoven på egen hånd, og derigennem udvælge én gravplads. Her skal du blot være særlig opmærksom på trænummer.

Kontakt

Adresse

Stensballegaard Skovbegravelsesplads
Stensballegaardvej 21
8700 Horsens

Parkering

Der er offentlig adgang til Stensballegaard Skov og skovbegravelsespladsen, hvor der er fri adgang fra kl. 6.00 til solnedgang alle dage, hele året for gående og cyklende. Klik nedenfor og læs mere om parkeringsforhold, toiletforhold og mulighed for afholdelse af mindesammenkomst.

Stensballegaard Skovbegravelsesplads, Stensballegaardvej, Horsens, Danmark

Stensballegaardvej 7, Horsens, Danmark

Træer og priser

 På denne side kan man se de forskellige kategorier af urnegravsteder og træer på Stensballegaard Skovbegravelsesplads, samt priser for gravsteder, reservationer, forlængelser mv. Det er samme pris uanset medlemskab af den danske folkekirke.

Enkelt plads

Reservation 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 5.900 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Dobbelt plads

Reservation 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 11.800 kr.

Fredningsperiode 10 år

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse 17.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse 23.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).
Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:
1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Billeder fra Stensballegaard Skov

Herunder kan du se billeder fra Stensballegaard Skov ved Stensballegaard Gods. Klik på billedet for at se det i stor version.

Brochurer og priser

Omtale

”Naturen går sin gang her på skovbegravelsespladsen. Det tiltaler mange at blive ét med naturen, og det forstår jeg godt. Den fornemmelse står stærkt, når man opholder sig herude. Det skal ikke ligne en kirkegård. Pladsen skal forblive i skovens og naturens ånd. Det har jeg det godt med.”

– Henrik Ahlefeldt-Laurvig

dette er omtale 2 tekst

Dette er omtale 3 tekst

Stensballegaard Skovbegravelse

Stensballegaard Skovbegravelse er den første danske skovbegravelsesplads i en privat skov. Skovbegravelsespladsen åbnede officielt den 15. januar 2018, og kort efter fandt den første urnenedsættelse sted.

Det er Jannik og Henrik Ahlefeldt-Laurvig, der står bag Stensballegaard Skovbegravelse, og de fik idéen til at omdanne et specielt udvalgt stykke af skoven til en urnegravplads, da de oplevede, at der manglede et alternativ til de traditionelle begravelser. Stadig flere danskere efterspørger naturlige begravelser og begravelser uden for kirkegården.

Den ene af initiativtagerne bag skovbegravelsespladsen, Henrik Ahlefeldt-Laurvig, udtaler: ”Naturen går sin gang her på skovbegravelsespladsen. Det tiltaler mange at blive ét med naturen, og det forstår jeg godt. Den fornemmelse står stærkt, når man opholder sig herude. Det skal ikke ligne en kirkegård. Pladsen skal forblive i skovens og naturens ånd. Det har jeg det godt med.”

Urnegravstederne skal ikke vedligeholdes af de efterladte, og de må ikke udsmykkes, men der må lægges en mindeplade.

Kun urnenedsættelser finder sted i skoven. Det er besluttet med lov, ligesom det kun er mennesker, der kan begraves i skovbunden.

Stensballegaard Gods

Stensballegaard trækker tråde helt tilbage til 1341, hvor de første kilder om gården er kendte. På dette tidspunkt menes det at gården var beliggende i Elbækskoven. Fra midten af 1400-tallet og frem til år 1600 var Stensballegaard ejet af adelsslægten Rosenkrantz.

Den nuværende hovedbygning på godset blev opført i 1692-93, og er kendt som Midtjyllands første barokanlæg. Den symmetriske arkitektur afspejlet ligeledes i godsets tilhørende parkanlæg. Hovedbygningen er i dag fredet.