Stensballegaard Skovbegravelse i bedemænd i Horsens

På rekordtid har skovbegravelse med urnenedsættelse i naturen vundet indpas i danskernes bevidsthed, som et alternativ til traditionelle gravsteder eller fællesgraven på kirkegården, askespredning på havet, urnehal (kolumbarium) og urnemur. Vi samarbejder med lokale bedemænd i Horsens og selvfølgelig også med alle andre bedemænd i landet – valget af en bedemand i Horsens og valget af en skovbegravelsesplads er uafhængigt af hinanden.

Lovændringen i 2008 i loven om begravelse og ligbrænding gjorde det muligt for kommunerne at etablere skovbegravelsespladser enten i kommunalt regi eller i samarbejde med privatejede skovdistrikter, og den første danske skovbegravelsesplads i privatejet skov blev åbnet i 2018 i Stensballegaard Skov ved Horsens.

Stensballegaard_Skov_sten

Skovbegravelse er for alle, og af samme grund ønsker vi hos Stensballegaard Skovbegravelse bred formidling af og kendskab til muligheden for et gravsted og urnenedsættelse i naturen. Vi har løbende arrangementer bestående af åbne guidede fremvisninger, men også temaaftener med lokale bedemænd i Horsens. Ved arrangementerne er det nemt både at reservere og forhåndserhverve urnegravsteder til, fremtidig anvendelse, i den smukke bøgeskov ved Horsens Fjord. Er du interesseret i Stensballegaard Skovbegravelsesplads, så besøg skoven, tag en brochure med fra infotavlen ved skovbegravelsespladsen, læs mere på hjemmesiden, hvor du også kan bestille en brochure online og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os eller din lokale bedemand i Horsens for mere information.

Yderligere info omkring skovbegravelse

Nogle af kernepunkterne ved skovbegravelse er, at skovbegravelsespladser primært etableres i fredskov, jorden er ikke indviet og det er naturen og skoven selv, der står for udsmykningen af skovbegravelsespladsen og gravstederne. Stedets naturlige flora tilføjer en naturlig og dragende glød og skifter fremtoning og farvenuancer med årstiderne.

Af hensyn til naturen og dyrene må der ikke lægges blomster eller sættes lys og lanterner – lys og lanterner kan dog medbringes ved besøg men skal tages med igen. Der må ligeledes ikke plantes blomster eller planter ved urnegravstederne omkring træerne – dette for at bibeholde og beskytte naturen i området. En diskret mindeplade må lægges fladt i skovbunden oven på urnegraven.

De enkelte urnepladser udlægges på 1,0 m2 rundt om træerne. Et urnegravsted på en skovbegravelsesplads er fredet i minimum 10 år. Et gravsted kan reserveres til fremtidig brug. Et gravsted kan forlænges fra start eller inden udløb af gravstedsretten og fornys ved udløb for 10 eller flere år.

De anvendte urner ved skovbegravelse skal være lavet i et biologisk nedbrydeligt materiale. Ved erhvervelse af et gravsted anføres det i gravstedsbrevet, hvor mange urner der kan nedsættes i gravstedet. Læs mere her om de forskellige gravstedstyper på Stensballegaard Skovbegravelsesplads, f.eks. enkelt plads, dobbelt plads, fler-familietræ og familietræ – læs mere her.

Der er et antal skovbegravelsespladser fordelt i hele Danmark og flere er på vej og alt tyder på, at interessen er kraftigt stigende i takt med at muligheden for en urnenedsættelse i naturen bliver mere kendt som et reelt alternativ til eksempelvis askespredning, men med et sted konkret sted at opsøge og uden pasningsforpligtigelse – det klarer naturen.

Biologisk nedbrydelige urner og andet materiale hos din lokale bedemand

Bedemændene har i dag primært biologisk nedbrydelige urner til rådighed, da også de fleste kirkegårde ønsker at urnerne nedbrydes med tiden – men spørg altid bedemanden om en bio-urne. De fås også i samarbejde med Nordic Funeral med skovbegravelsestræ på. Stensballegaard Skovbegravelse har et godt samarbejde med vores lokale bedemand i Horsens. Hos den lokale bedemand finder du bl.a. brochurer, der omhandler Stensballegaard Skovbegravelse og hvis du beslutter dig for en urnenedsættelse på en skovbegravelsesplads, så kan det være en god ide, at få det med i Min Sidste Vilje – det kan den lokale bedemand også hjælpe med.

Brancheforeningen Danske Bedemænd har lavet en online version af Min Sidste Vilje, se den her Danske Bedemænd, med mulighed for at uploade ens sidste vilje centralt via NemID – det oplyser bedemændene i Horsens gerne mere om. En anden mulighed for at gemme sin Sidste Vilje online, er Adjø, læs mere om Adjø hjælpe med.

Har du spørgsmål, så kontakt os på tlf. 42 90 90 62 eller via mail til info@skovbegravelse.dk.